‘Aanleg parkpad gaat niet ten koste van vleermuizen’

nieuws
Een impressie van het Zuiderplantsoen - Via Aanpak Ring-Zuid

De aanleg van een parkpad in het nieuwe Zuiderplantsoen gaat niet ten koste van het foerageergebied van de vleermuizen. Dat zegt het gemeentebestuur in antwoord op zeven raadsfracties.

Volgens de fracties zijn natuurorganisaties verontrust over het verlies van biodiversiteit bij de aanleg van het parkpad. De te kappen bomen staan namelijk midden in een foerageergebied van vleermuizen. De gemeente stelt dat uit monitoring blijkt dat vleermuizen juist foerageren boven paden in het Sterrebos. Het gaat niet om een essentieel foerageergebied, dus is er geen compensatie nodig.

Het parkpad gaat volgens de gemeente gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Er moet in elk geval één boom gekapt worden. De kans bestaat dat voor het nog op te stellen restauratieplan voor het Sterrebos zeven bomen gekapt moeten worden. In dat geval maakt de gemeente alsnog een nieuwe afweging van belangen.