Weken vertraging voor onderzoeksgroepen Feringa Building omdat nieuwe labs nog niet gebruikt kunnen worden

nieuws
Foto: deepakrit via Pixabay

Het gebouw is inmiddels twee maanden in gebruik, maar de laboratoria in de Feringa Building kunnen nog altijd niet gebruikt worden. Het gevolg is dat onderzoeksgroepen wekenlange vertraging hebben opgelopen. Dit leidt tot frustratie. Daarover bericht de UKrant dinsdag.

Dat de nieuwe labs nog niet gebruikt kunnen worden heeft te maken met de ventilatie. Lucht uit een laboratorium mag niet in andere ruimtes terechtkomen. Dit kan nu nog niet gegarandeerd worden, waardoor de deuren van de labs vooralsnog op slot blijven. Ook mogen de geplaatste zuurkasten nog niet gebruikt worden. Een zuurkast is een afgezogen omkasting met verstelbare werkopening om de blootstelling van de gebruiker aan schadelijke stoffen tot een minimum te beperken. Deze kasten moeten eerst nog gecontroleerd worden door installateurs. Zolang dit niet is gebeurd mogen geen chemicaliën naar het nieuwe onderwijsgebouw verplaatst worden.

Het gevolg is dat men al vijf weken geen onderzoek heeft kunnen doen. Een hoogleraar laat aan de UKrant weten dat er om deze reden voorgesteld is om de verhuizing te onderbreken. Dit is ook overwogen, maar uiteindelijk is de verhuizing doorgegaan omdat het anders tot een vertraging van twee tot drie maanden had geleid. De financiële gevolgen die dit met zich meebrengt kan men niet dragen. Inmiddels is voorgesteld om voor bepaalde onderzoeken weer terug te keren naar de oude laboratoria in Nijenborgh 4. Ook wordt nagedacht over het huren van externe laboratoriumruimte elders. De faculteit verwacht aan het einde van de maand iedereen duidelijkheid te kunnen verschaffen.