Verkeersdrempels en ‘slingertje in de weg’ moeten overlast door racende (brom)fietsers temmen in Lodewijkstraat

nieuws
Foto: Google Maps- Streetview

Aan de Lodewijkstraat worden in september verkeersmaatregelen genomen tegen snel rijdende (brom)fietsers. De bewoners klagen al jaren over de overlast. Daar moeten verkeersdrempels en een ‘slingertje’ in de rijbaan verandering in gaan brengen.

De Lodewijkstraat is officieel een woonerf, maar tegelijk een belangrijke fietsroute naar het Hoofdstation. Achtduizend fietsers per dag gaan er door de straat en bewoners zijn al jaren bang dat hun spelende kinderen iets overkomt. Al eerder werden borden en strepen op de weg gezet, maar vrijwel zonder resultaat.

Een nieuwe fietsverbinding aan de zuidkant van het spoor, vanaf de Helperzoom (ter hoogte van de Helperbrink) tot aan de nieuwe stalling aan de zuidkant van het Hoofdstation, moet daar uiteindelijk verandering in gaan brengen. Via deze route zijn de fietsers sneller bij het station en zullen daardoor het woonerf minder gebruiken. Maar daarvoor moet eerst het Herewegviaduct worden vervangen en dat is uitgesteld, omdat er al veel oponthoud is door andere werkzaamheden aan wegen en het spoor.

Daarom neemt de gemeente nu toch nieuwe maatregelen. Er komen twee nieuwe verkeersdrempels in de Lodewijkstraat: één drempel halverwege het woonerf en de andere bij de wegversmalling op de kruising van de Mauritsdwarsstraat. Verder komt er bij het Herewegviaduct een plantenbak op de weg, die voor een ‘slingertje’ moet gaan zorgen. Zo hoopt de gemeente dat fietsers de remmen inknijpen, voordat ze het woonerf oprijden. Ook komen bij de Oosterweg nieuwe strepen op de weg, die fietsers vanaf het Europapark via deze route naar het centrum moeten leiden.

Het gemeentebestuur heeft er dertigduizend euro voor over om de veranderingen door te voeren. Als alles volgens plan verloopt, gaan de werkzaamheden in september beginnen. Er moeten omleidingen worden gemaakt om de werkzaamheden uit te voeren, dus wacht de gemeente totdat Operatie Ring-Zuid bijna voorbij is.