Steltkluten weer gearriveerd in Hunzedal: “Niet per se goed nieuws”

nieuws
Foto: nathalieburblis via Pixabay

Sinds een aantal dagen zijn de steltkluten weer te zien in het Hunzedal, ten zuidenoosten van de stad. Dat meldt natuurorganisatie Het Groninger Landschap. De broedvogel wordt in Nederland steeds vaker gezien.

“De steltkluten zijn weer gearriveerd”, meldt een natuurbeheerder van Het Groninger Landschap. “Nu is het wachten op de eerste droogvallende plekjes om te nestelen.” De steltkluut is een opvallende vogel met zijn lange rozerode poten en lange, rechte, dunne snavel. De vogel broedt graag in kleine kolonies. Hij verblijft graag in ondiepe wateren tot twintig centimeter waar geen getij is. In het water kunnen ze met hun lange poten foerageren, waarbij ze zich te goed doen aan slakken, waterkevers, larven van vliegende insecten en kikkervisjes. Ze nestelen op drooggevallen plekken of eilandjes.

In veel jaren broedt er slechts een enkel paartje steltkluten in Nederland. Maar de laatste jaren nemen de aantallen toe: in de afgelopen jaren werden enkele honderden steltkluten geteld. De toename heeft te maken met de droogte in het zuiden. De steltkluut overwintert in Afrika en heeft normaal Zuid-Europa als broedgebied. “Doordat Spanje en Zuid-Frankrijk de afgelopen jaren steeds vaker te kampen hebben met een droog voorjaar trekken de vogels naar noordelijkere gebieden”, zo stelt Sovon Vogelonderzoek. “Door het neerslagtekort zijn meren en plassen in de zuidelijke landen uitgedroogd. De steltkluut is dus als het ware een klimaatvolger. Dat de broedvogel vaker in Nederland wordt gezien is dus niet per se goed nieuws.”