RUG profiteert van miljoeneninvestering in chipbedrijven Eindhoven: “Trots dat we hier bij worden betrokken”

nieuws
Foto: Maxi via Pixabay

De miljoeninvestering in techniekonderwijs om de chipbedrijven ASML en NXP in de regio Eindhoven te ondersteunen heeft positieve gevolgen voor de RUG. De Groningse universiteit is gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren.

Vorige week maakte het kabinet bekend dat er 2,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in de techsector in de regio Eindhoven. Daar komt een bedrag van 450 miljoen euro bovenop, dat geïnvesteerd gaat worden in het techniekonderwijs. Groningen, maar ook Enschede, Delft en Eindhoven, krijgen de opdracht om met een plan te komen om op mbo’s, hbo’s en universiteiten meer studenten te werven die aan de slag kunnen in deze sector. Aan de RUG is gevraagd om voor 1 juli een nationaal versterkingsplan van microchip-talent op te stellen.

“Trots dat we hier bij worden betrokken”
Jouke de Vries is voorzitter van het College van Bestuur van de RUG. Hij reageert blij: “Ik ben er trots op dat we worden betrokken bij de ambitieuze maatregelen om de chipsector via onderwijs te versterken. Gezien onze expertise en ervaring is dat ook een rol die we kunnen waarmaken. Een grote bijdrage zal worden geleverd door onze faculteit Science & Engineering. Decaan Joost Frenken en ik zullen hierin gezamenlijk optrekken.”

Aantal studenten laten groeien
Doel van het nationaal versterkingsplan is om het enthousiasme bij studenten voor de sector aan te wakkeren, het aantal studenten dat een opleiding Science & Engineering volgt fors toe te laten nemen en de kwaliteit van de opleiding te vergroten. Het bedrag van 450 miljoen euro wordt in delen tot en met 2030 beschikbaar gesteld. Vanaf 2031 gaat het om structureel 80 miljoen euro per jaar. Bij het plan gaat men vanaf dat jaar uit van een cofinanciering waarbij 225 miljoen euro opgebracht moet worden door regionale overheden en private partijen.