Roken wordt duurder: “Pakje sigaretten gemiddeld 11 euro”

De overheid heeft maandag een accijnsverhoging doorgevoerd op tabak en sigaretten. Op deze manier wil de overheid toewerken naar de Rookvrije Generatie die het voor ogen heeft in 2040.

Volgens Brigit Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen, is het verhogen van de prijzen van tabak de meest efficiënte manier van preventie: “Als je de prijs van sigaretten en tabak met tien procent verhoogt, leidt dat tot vijf procent minder rokers.”

Volgens Toebes kan Nederland nog veel leren van het buitenland wat betreft rookpreventie: “In Australië zijn de pakjes sigaretten 25 euro en we zien dat het aantal rokenden daar is teruggelopen naar zo’n 12%.” De hoogleraar oppert om ook in Nederland hier goed over na te denken, omdat het in Australië werkt.

Op straat zijn de meningen onder rokers verdeeld. OOGTV sprak met mensen die aangaven wel te willen minderen met roken nu de prijs weer verhoogd wordt. Een ander deel geeft aan hun tabak nu in een buurland te gaan halen.