Raadsfracties schrikken van hoeveelheid bosplantsoen die moet wijken voor pad in Sterrebos

nieuws
Extinction Rebellion heeft een spandoek opgehangen in het Sterrebos.

In het definitieve ontwerp voor een nieuw wandelpad bij de Waterloolaan worden mogelijk meer bomen gekapt dan noodzakelijk. Dat denken zeven fracties in de Groninger gemeenteraad. De partijen vragen vrijdagmiddag aan het college om de plannen voor het pad nog eens tegen het licht te houden.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, de Partij voor het Noorden, Student en Stad, de ChristenUnie, de SP en D66 hebben vragen gesteld aan het college over de situatie. Het gemeentebestuur heeft al ingestemd met de kap van acht bomen van vijftig jaar oud in het Sterrebos, aan de kant van de Waterloolaan. De bomen moeten wijken voor een nieuw pad van het Zuiderplantsoen richting de Sterrebosstraat, waardoor er een uitzichtpunt ontstaat naar de Martinitoren.

De fracties vragen zich af waarom in het uiteindelijke ontwerp gekozen is voor een brede uitvoering van het wandelpad, terwijl de gemeente in 2014 nog aan Herepoort (via het Rode Boekje) vroeg om de bestaande bomen en planten zoveel mogelijk te beperken. De raadsfracties werden in november, naar eigen zeggen, overvallen door de omvang van de kap- en snoeiplannen. Pas toen zou duidelijk zijn hoeveel bomen en planten moesten wijken, zo’n zeshonderd vierkante meter.

Ook de Vleermuiswerkgroep Groningen heeft bezwaar tegen de kap en stelt niet van het verdwijnen van de bomen te hebben geweten. De bomen staan, aldus de werkgroep, midden in een foerageergebied voor vleermuizen. Extinction Rebellion haalde in februari nog 1.300 handtekeningen op tegen het weghalen van de acht bomen.

Plannen opnieuw bekijken

“In het Rode Boekje is een wandelpad aangegeven, maar wordt niet gesproken van een oorspronkelijke historische wandelroute en zichtlijnen door en naar de Sterrebosstraat”, schrijven de fracties in schriftelijke vragen aan het college. “In het definitieve ontwerp worden mogelijk meer bomen gekapt dan noodzakelijk. In het uiteindelijke ontwerp is gekozen voor een wandelpad in een bredere Franse landschapsstijl in plaats van een Engelse stijl, waar de natuur meer centraal staat.”

De fracties willen dat de gemeente de plannen voor het nieuwe pad nog eens tegen het licht houdt, voordat er onnodig veel groen verdwijnt. Bomen sparen zou misschien kunnen, stellen de partijen, wanneer de aan te leggen groenstrook met bijbehorende aan te planten sierbomen en bankjes niet wordt aangelegd. Ook zou het verharde deel van het pad een stuk smaller kunnen. Een ‘minder luxueuze uitvoering’ zou daarnaast kosten kunnen besparen.