Provinciebestuur ‘denkt dat het goed komt’ met gemeentelijk geld voor duurdere fietstunnel Hoofdstation

nieuws

Het provinciebestuur vertrouwt erop dat de gemeente Groningen over de brug komt rond de meerkosten voor de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel bij het Hoofdstation. Hoewel wethouder Van Niejenhuis zich eind vorige maand op de vlakte hield over wie er voor de extra kosten opdraait, denkt gedeputeerde Hamster dat beide partijen eruit zijn.

Eind maart werd bekend dat de kosten voor de verbouwing van het Hoofdstation flink zijn gestegen. De Provincie Groningen besloot om ruim achttien miljoen euro bij te dragen voor de gestegen kosten van de aannemer om het project door te laten gaan. Drie van deze miljoenen zijn bedoeld voor de aanleg van een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel.  Deze fietstunnel is volgens de provincie een gemeentelijke aangelegenheid en daarom wil het provinciebestuur ook de gemeente Groningen aanspreken op haar kas.

Van Niejenhuis wilde destijds niet bevestigen of de miljoenen voor de fietstunnel er gaan komen vanuit de gemeente. De wethouder stelde slechts dat er gepraat moet worden over de kostenverdeling, ook met het oog op andere deelprojecten rond de bouw van het Hoofdstation. Tegenover RTV Noord liet Van Niejenhuis zich ontvallen: ‘Ik kan nu niet zeggen dat we het fietstunneltje zo gaan afrekenen.’

‘We denken dat we eruit zijn’

Dat viel in de Provinciale Staten niet goed. De BBB-fractie liet weten te zijn geschrokken van de opmerking. De PVV diende zelfs een motie in om niet garant te staan voor de kosten van de fietstunnel en bevoegdheden voor de fietstunnel bij de gemeente Groningen te laten.

Maar gedeputeerde Johan Hamster probeerde, met succes, om de bezorgde statenfracties te kalmeren: “Dat het nog geen uitgemaakte zaak is, dat klopt. Er staan nog geen krabbels onder een overeenkomst. Maar dit gaat goed komen. We hebben goede gesprekken gehad en we denken dat we eruit zijn. Het is nu aan de ‘andere kant van de tafel’ om het te formaliseren.’

Hamster ontraadde dan ook de motie van de PVV: “Ik ben het met u eens dat de middelen van de gemeente Groningen moeten komen, maar dat kunnen we heel technisch gaan maken of in gesprek gaan en kijken hoe we er in de breedte de schouders onder zetten en eruit komen. Maar de motie zit in de achterzak en daar haal ik vertrouwen uit dat het goedkomt.”