OV-bureau Groningen-Drenthe dreigde met boete naar Qbuzz vanwege ‘ongewoon hoge rituitval’

nieuws
Foto: Qbuzz

Busreizigers in Groningen werden vorig jaar te vaak geconfronteerd met rituitval. Het OV-bureau Groningen-Drenthe stelde Qbuzz daarom in gebreke en dreigde met een boete.

De rituitval werd grotendeels veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim onder buschauffeurs. Personeelstekorten waren daar het gevolg van. Ook liet het materieel van Qbuzz reizigers met regelmaat in de steek.

De uitval was dermate ernstig dat het OV-Bureau besloot om Qbuzz in gebreke te stellen: uiterlijk op 1 april jongstleden moest de rituitval zijn teruggebracht naar de (in de concessie) afgesproken norm. Zo niet, dan kon Qbuzz een boete verwachten.

Qbuzz kwam daarop met maatregelen. Het huurde onder meer touringcarchauffeurs en uitzendkrachten in om het personeelstekort terug te dringen. Dat heeft zijn vruchten inmiddels gedeeltelijk afgeworpen, aldus het OV-Bureau.

Moeilijk jaar voor OV-Bureau qua financiën

Hoewel de reizigersaantallen het afgelopen jaar weer wat toenamen, had het OV-Bureau het ook zelf moeilijk in 2023. Het jaar werd afgesloten met een tekort van totaal 6,3 miljoen euro, bestaande uit een al begroot tekort van 4,8 miljoen euro en een aanvullend exploitatietekort van €1,5 miljoen euro.

Het verlies kan nu nog worden gedekt uit de algemene- en covid-reserve. Maar als het Rijk dit jaar niet met meer geld over de brug komt via een speciaal vangnet, wordt het komend jaar moeilijk voor het OV Bureau.