NCG en IMG gaan samenwerken bij versterking om dubbele overlast te beperken

nieuws

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kan vanaf nu de versterking van woningen in het aardbevingsgebied combineren met maatregelen die schade door nieuwe aardbevingen moeten voorkomen.

Daarvoor is de IMG-tegemoetkoming ‘Duurzaam Herstel’ in het leven geroepen, die nu door de NCG wordt meegenomen tijdens de versterkingsopgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om funderingsproblematiek of problemen met het dak. Tot nu toe werden dit soort verzwakte constructies alleen in de versterking meegenomen als dat nodig was voor de veiligheid. Deze nieuwe tegemoetkoming maakt het mogelijk dat dit wel gebeurt als dit herhaalschade kan verkleinen.

Daarvoor houdt het IMG bij woningen die in aanmerking komen eerst een constructief onderzoek naar mogelijke herstelschade. Dan pakt NCG het herstellen of verbeteren van de woningconstructie tegelijk op met het versterken van de woning.

De eerste 64 onderzoeken zijn al begonnen. Voor de rest komen alle woningen die nog versterkt moeten worden in aanmerking voor de regeling als er nieuwe of verergerde schade is aan de woning en de schade gemeld is bij het IMG, de eigenaar meer dan 15.000 euro schadevergoeding heeft ontvangen en de constructieve problematiek leidt tot herhaalschade. De woning mag niet bedrijfsmatig worden verhuurd.

Aanmelden voor de regeling kan niet, het IMG en de NCG bepalen zelf wie in aanmerking komt. Meer informatie over de regeling staat hier en hier.