Muskusratten bestrijden in de Onnerpolder

In tien jaar tijd alle muskusratten verdreven hebben: dat is het streven van alle waterschappen. Zo ook Hunze en Aa’s, dat vorig jaar 3.179 muskusratten heeft gevangen.

In de Onnerpolder zijn daarom vallen uitgezet. “We vangen ze, omdat ze overal graven in oevers en dijken”, zegt Marc Rothengatter, teamleider beheer muskusratten Hunze en Aa’s. Zeker met hoge waterstanden en zachte grond kunnen dijken op punten inzakken.

Rothengatter: “Ze maken er diverse gangen in en hoe langer ze erin zitten, hoe groter het gangenstelsel. Je kunt dan verzwakkingen krijgen van twee tot drie meter. Dan wordt het gevaarlijk.”

Tot nu toe heeft het waterschap in de Onnerpolder 27 muskusratten gevangen. Beheerders controleren natuurgebieden met boten, quads en kano’s op verdachte plekken.

Op die plekken plaatsen zij dan bijvoorbeeld klemmen of fuiken. Muskusrattenbeheerder Melvin Bruinink: “Bij het speuren let je op afgevreten stukjes rietwortel en rietscheuten boven de waterlijn. Op het gegeven moment herken je snel de signalen.”

De Onnerpolder is volgens Rothengatter een lastig gebied. “Dit is eigenlijk de ideale plek voor muskusratten vanwege de open structuur. Maar we kunnen de dieren makkelijk opsporen door DNA monsters af te nemen in het water. Hopelijk kunnen we dan ook de ‘slimme overblijvers’ vangen.