Meer meldingen van discriminatie in noorden; racisme en handicap vaakst gemeld in Stad

nieuws
Foto: publicdomainvectors.org

Net als in de rest van Noord-Nederland was racisme het afgelopen jaar de meest gemelde vorm van discriminatie in de gemeente Groningen. Ook een handicap of chronische ziekte komt veel voor als genoemde reden voor discriminatie in de gemeente.

Bij het Discriminatie Meldpunt aan de Oosterhamrikkade kwamen het afgelopen jaar 152 meldingen binnen van inwoners uit de gemeente Groningen. In totaal werden er 120 incidenten gemeld. Bij de meeste meldingen werden huidskleur of afkomst genoemd als grond voor het incident. Ook uitsluiting of discriminatie vanwege een handicap of chronische aandoening werden veel genoemd. Dat gebeurde dan vaak op de arbeidsmarkt, waar in het algemeen het vaakst werd gediscrimineerd volgens de Groningse melders. Ook collectieve voorzieningen kwamen vaak naar voren.

De politie in Groningen ontving vorig jaar 147 meldingen van discriminatie. Na huidskleur of afkomst kreeg de politie veel meldingen binnen over discriminatie op het gebied van seksuele geaardheid. Bij de politie kwamen, zoals verwacht, meer meldingen binnen over bedreigingen en racistisch geweld dan bij het meldpunt. Ook antisemitisme wordt vaker gemeld bij de politie dan bij het meldpunt.

Het totaal aantal geregistreerde meldingen bij de noordelijke discriminatie-meldpunten steeg het afgelopen jaar van 559 naar 601. Bij de politie en het College van de Rechten van de Mens nam het aantal meldingen ook toe: bij de politie kwamen in 2023 in totaal 639 meldingen binnen, tegen 529 in 2022. Het College voor de Rechten van de Mens kent een lichte afname van 37 (2022) naar 29 (2023) meldingen.