Meer maatregelen tegen overlast Noorderplantsoen en stadsstrand

De gemeente gaat meer maatregelen nemen om de overlast in het Noorderplantsoen en het stadsstrand tegen te gaan. Zo worden de parkwachters al in het voorseizoen ingezet.

In 2021 werden al diverse maatregelen genomen, zoals een alcoholverbod en stilte na 22.00 uur, een gedeeltelijk barbecueverbod, extra handhaving, meer toiletten en vuilnisbakken en gebiedsverboden voor stevige overlastgevers.

Vorige zomer kwamen er parkwachters bij, die bezoekers welkom heten en hen informeren over de geldende regels. Op die manier kunnen boa’s en politiemensen effectiever ingezet worden. Ook werd een deel van de loslooproute voor honden opgeheven.

Dit jaar worden parkwachters in een eerder stadium ingezet. Ook de lichtgevende tekstkarren met informatie worden vaker ingezet. Ook worden de banden met het Keibestuur en studentenverenigingen verder aangehaald, zodat ook nieuwe studenten op de hoogte zijn van de regels.

Tenslotte wordt een hek voor de vlonder van het stadsstrand bij DOT deze zomer in gebruik genomen. Het hek gaat om 22.00 uur dicht en wordt in de ochtend weer op tijd geopend voor de vroege zwemmers. Ook wordt met omwonenden gekeken wat nodig is om overlast te beperken. Het gaat onder meer om verlichting en het plaatsen of verwijderen van bankjes.