Kritiek op plannen Sterrebos: ‘haal geen bomen weg voor breed wandelpad’

nieuws
Foto Andor Heij. Sterrebos

Zeven raadsfracties willen van het gemeentebestuur weten waarom bestaande bomen niet kunnen blijven staan bij de aanleg van een nieuw wandelpad in het Sterrebos.

Combinatie Herepoort heeft een ontwerp gepresenteerd om een breed wandelpad aan te leggen in het Sterrebos nabij de Waterloolaan. Hiervoor moeten meerdere bomen wijken en daarmee ook een belangrijk deel van het bestaande ecosysteem.

Raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: ”Dit pad is bijvoorbeeld gepland in een foerageergebied voor dwergvleermuizen. Wij willen niet dat dieren de dupe worden van deze ontwikkelingen. Wij zien mogelijkheden om meerdere bomen en leefgebied voor dieren te behouden en daarnaast het gebied toegankelijk te maken voor mensen, zoals gewenst.”

Het Sterrebos is ontstaan in 1765 en heeft meerdere landschapsstijlen gekend. Het plan van Combinatie Herepoort bevat onder meer een breed wandelpad met bankjes en een groenstrook. Daarvoor moet 600m2 bosplantsoen worden weggehaald.

Tycho Wuestman van Student en Stad ”Wij zijn van mening dat het zonde is om daarvoor gezonde bomen te kappen en kijken daarom graag naar mogelijke alternatieven.” Tim van de Vendel van GroenLinks: ”Wij vinden het behoud van bestaand groen erg belangrijk. Met deze vragen willen wij het college verzoeken alsnog te kijken naar de mogelijkheden om de bestaande bomen te behouden.”