Jakob Klompien wordt kwartiermaker economische agenda

nieuws
Jakob Klompien - Foto: Wouter Holsappel

Jakob Klompien gaat aan de slag als kwartiermaker om samen met inwoners, organisaties, bedrijfsleven en overheden de economische agenda Nij Begun te ontwikkelen.

Nij Begun beschrijft hoe de komende dertig jaar geïnvesteerd wordt in projecten in Groningen en Noord-Drenthe om de regionale economie te versterken. Hiermee moeten Groningen en Noord-Drenthe aantrekkelijke regio’s zijn en blijven om te werken, leren en investeren. Een goede plek om te wonen, op te groeien en gezond oud te worden. Voor de komende 30 jaar is in totaal 4,5 miljard euro beschikbaar.

De kwartiermaker werkt in opdracht van de Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen, de provincie Groningen en het Rijk en wordt ondersteund door enkele interne en externe adviseurs. Met Nij Begun moet ook de samenhang worden bewaakt met de herstelagenda (schadeherstel en de versterking in het aardbevingsgebied), met de sociale agenda (Henk Nijboer) en met het Nationaal Programma Groningen.

Klompien werkte ruim 30 jaar in verschillende bestuursfuncties bij de Rabobank. Hij is ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen en hield zich de afgelopen periode bezig met de redding van basketbalclub Donar.

Koen Schuiling, voorzitter van de benoemingscommissie en burgemeester van Groningen: “Met de keuze van Jakob Klompien denken we de juiste persoon voor deze klus gevonden te hebben. Het is iemand die met zijn ervaring en brede netwerk in het Groninger bedrijfsleven gaat nadenken hoe we met de financiële middelen uit Nij Begun de wind in de zeilen van de noordelijke economie kunnen krijgen. De kansen zijn legio en dit gaat ons helpen om ze te benutten”.

Het is de bedoeling het plan Nij Begun eind dit jaar op te leveren. De aanstelling van de kwartiermaker is daarom voor de periode van één jaar.