Jaap-Frank Ponstein blijft directeur van Ambulancezorg Groningen om ‘verbeterkoers’ door te zetten

nieuws
Bron: eigen foto

Jaap-Frank Ponstein blijft bestuurder van Ambulancezorg Groningen. Ponstein was sinds december al interim-bestuurder bij de organisatie, die geplaagd wordt door klachten over structureel grensoverschrijdend gedrag.

Ponstein is sinds 1 januari aan het werk bij Ambulancezorg Groningen. Daarvoor was hij algemeen directeur van Dutch Medical Group in Amsterdam. Ponstein is de opvolger van Jos Stierhout, die medio december werd ontslagen vanwege een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De afgelopen jaren betekenden tumultueuze tijden voor Ambulancezorg Groningen. Ponstein volgde Jos Stierhout op; die werd juist aangesteld om puin te ruimen binnen de organisatie, nadat duidelijk was geworden dat er bij Ambulancezorg Groningen al langer sprake was van grensoverschrijdend gedrag en gevoelens van onveiligheid op de werkvloer. Ook mankeerde er veel aan de interne bedrijfsprocessen en was er een groot verloop onder het personeel en de managers.

Ambulancezorg Groningen staat daardoor tot en met juni onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ambulancezorg Groningen moet zelf maatregelen treffen om de tekortkomingen op te lossen. De inspectie kan tijdens het verscherpte toezicht extra (onverwachte) bezoeken doen en controleren of de verbeteringen ook echt worden doorgevoerd.

Volgens de Raad van Toezicht van Ambulancezorg Groningen is het aanblijven van Ponstein als directeur een goede zaak: “Daarmee kan de ingezette koers om samen met alle betrokkenen de nodige verbeteringen door te voeren worden voortgezet”, stelt de RvT.