GSb blijft tegen aanscherping regels protesteren op RUG: “Groningen is een proeftuin, dit beleid wacht elders ook”

nieuws
Studenten protesten in het Academiegebouw tegen het ontslag van Täuber. Foto: Rieks Oijnhausen

Ondanks dat de regels rond het kunnen protesteren in de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen wat afgezwakt zijn, blijft de Groninger Studentenbond tegen het voorstel. De partij noemt het kunnen protesteren in vrijheid een belangrijk recht.

“Er is enigszins naar ons geluisterd en daar zijn we absoluut blij mee, maar het is niet genoeg. We worden geconfronteerd met heel veel regels. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Aan het woord is Ken Hesselink van de GSb. Dinsdag werd duidelijk dat het universiteitsbestuur het verbod op filmen en fotograferen tijdens protestacties, na kritiek van verschillende partijen, intrekt. “Maar andere regels blijven gehandhaafd. Zo moeten we voor 19.00 uur de deur uit zijn, moet er tijdens acties verplicht in gesprek worden gebleven met de RUG en mogen er tijdens protestacties geen vlaggenstokken meegenomen worden. Wij zijn niet tevreden met deze uitkomst.”

“Nooit over gestemd”
De universiteitsraad wilde graag dat de RUG per protestactie zou bekijken hoe deze afgewikkeld zou worden. Hesselink: “Het gaat over een voorstel waar nooit over gestemd is. De nieuwe regels zijn ter informatie voorgelegd. De personeelsfractie en Lijst Calimero, die samen een meerderheid hebben in de raad, hebben daarop ongevraagd advies uitgebracht, maar dit heeft het universiteitsbestuur naast zich neergelegd. De andere twee partijen in de raad hebben zich onthouden van feedback. Kortom, als dit ter stemming was gebracht, dan had dit voorstel het niet gehaald.”

“Groningen is een proeftuin”
Volgens Hesselink komen de strengere regels bij de UNL vandaan. De UNL is de koepelorganisatie van alle universiteiten in Nederland. “In het land is de afgelopen jaren op verschillende universiteiten geprotesteerd, waarbij het er soms heftig aan toe ging. Daarom is er nagedacht over kaders. Om regels te verbinden aan protestacties. Groningen is de eerste universiteit waar dit wordt ingevoerd waarmee wij dus als het ware de proeftuin zijn. Ook om te kijken hoe erop gereageerd wordt. Wij zijn het hier niet mee eens en ik hoop dat dit signaal ook door andere universiteiten opgepakt zal worden.”