Groninger Dorpen stelt manifest op om Nij Begun-geld de goede kant op te krijgen

nieuws
Dorpshuis Thesinge. Foto: Google Streetview

Toekomstbestendige en duurzame buurt- en dorpshuizen, dorpsondersteuners en dorpshuisbeheerders. Daar moet vanuit Nij Begun de komende dertig jaar extra geld voor komen, gebaseerd op vastgestelde budgetten voor ieder Gronings dorp. Via een manifest, gericht aan kwartiermaker Henk Nijboer, willen de Groninger Dorpen zorgen voor passend voorzieningenniveau voor de hele provincie.

De stichting Groninger Dorpen stelde het manifest op na maandenlange beraadslaging onder haar leden. De stichting haakte daarmee in bij de tour van Nij Begun-kwartiermaker Henk Nijboer, verantwoordelijk voor de invulling van de sociale agenda bij de besteding van de kabinetsmiljarden die de ereschuld naar het Groninger bevingsgebied moeten inlossen.

Het geld wat het kabinet vrijmaakt voor Groningen de komende dertig jaar is volgens de Groninger Dorpen geen ‘goudpot aan het einde van de regenboog’. “Maar het is wel een kans en daarmee ook de kunst om dit geld op de goede manier in te zetten.  Zodat het zoveel mogelijk in de dorpen, bij de inwoners van die dorpen terechtkomt. Zodat er weer perspectief is, de regenboog oplost, de goudpot niet meer nodig is en de zon uiteindelijk weer doorbreekt.”

De stichting pleit in het manifest voor vastgelegde budgetten voor dorpsplannen, waarbij de nadruk moet liggen op de bouw van toekomstbestendige en duurzame buurt- en dorpshuizen en geld voor ‘cruciale functies’ in de dorpen. Denk aan dorpsondersteuners, dorpshuisbeheerders of vrijwilligers in de sport of cultuursector. Voor elk dorp moet en gereserveerd budget komen, afgestemd op de behoeften van elk dorp.

Het manifest met bijbehorende actiepunten worden komende vrijdag, tijdens de Groninger Dorpendag in Froombosch, aangeboden aan kwartiermaker Henk Nijboer, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en burgemeester Adriaan Hoogendoorn.