Gemeente zet in op meer sportparken, hallen, tennisbanen en hockeyvelden

sport
Andor Heij. GHBS Hockey

Het aantal sportaccommodaties in de gemeente wordt de komende jaren fors uitgebreid. Er komen onder meer twee nieuwe sportparken en extra sporthallen.

Het gaat om twee sporthallen en een sportzaal. Dit omdat de huidige capaciteit onvoldoende is. Het gaat volgens de gemeente voornamelijk om de breedtesport. Naast meer sporthallen wordt ook gekeken of bij vervanging of nieuwbouw van sportaccommodaties bij scholen een mogelijkheid bestaat om de breedtesport daar ook een plek te geven.

Sportparken

Om de capaciteitsproblemen op de huidige sportparken op te vangen worden er meer kunstgrasvelden aangelegd. Ook wordt bekeken of activiteiten op drukke sportaccommodaties te verplaatsen zijn naar sportparken waar het rustiger is.

Ook wil de gemeente twee nieuwe sportparken aanleggen. Die moeten in het westen en het oosten van de stad komen. Het is nog niet duidelijk of die bij een bestaand sportpark komen, of dat het compleet nieuw wordt. In totaal gaat het om vier of vijf velden verdeeld over beide sportcomplexen.

Hockey en tennis

Er is een tekort aan hockeyvelden en tennisbanen, aldus de gemeente. Daarom komen er twee extra hockeyvelden op het nieuw aan te leggen sportpark in het oosten van de stad. Ook komt er een extra veld op Zernike. Bij Kardinge komen er vier tennisbanen bij.

Kardinge

In Kardinge moeten er minimaal vier 25 meter zwembaden bij komen. Daarnaast wordt er ingezet op een extra ijsvloer van dertig bij zestig meter. Dat moet gebeuren wanneer er nieuwbouw voor Kardinge komt.

Buitensport

Voor de buitensport wil de gemeente onder meer een freerunning parcours, een breakdance vloer, een skatebaan met verplaatsbare onderdelen en een urban sport hub maken. Daar kunnen diverse buitensporten gecombineerd worden.

Naast alle uitbreidingsplannen wordt ook ingezet op verduurzaming van de accommodaties. De gemeente hoopt dat alle plannen in 2037 gerealiseerd zijn. De financiering voor de (deel) plannen wordt over de komende jaren uitgesmeerd.