Wethouder blij met maatregelen minister om foute energielabels tegen te gaan

nieuws
Foto: Yip via Pixabay

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen is blij met de maatregelen die demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) heeft genomen in de strijd tegen foute energielabels. Afgelopen week maakte De Jonge bekend dat door het aanstellen van een publieke toezichthouder de kwaliteit van labels omhoog moet.

“We hebben de afgelopen jaren hier in deze raad vaak over de energielabels gesproken”, vertelt Van Niejenhuis. “Vorige week heeft de demissionair minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt toegezegd dat het toezicht op de energielabels verbeterd gaat worden. Er is uitgesproken dat de kwaliteit van de labels omhoog moet. Zo komen er verplichtingen voor toezichthouders en komt er nascholing en keuring van certificaten. En er worden ook wat concrete maatregelen beschreven, waardoor het niet een vage toezegging is, en persoonlijk ben ik daar heel blij mee.”

“Bevoegdheid tot vakbekwaamheid kan worden ingetrokken”
Van Niejenhuis geeft een voorbeeld van deze concrete maatregelen: “Per 1 juni al zullen er steekproeven plaats gaan vinden of een certificaat klopt, waarbij er ook extra controles komen op certificaathouders. Ook wordt het mogelijk dat iemand zijn bevoegdheid tot vakbekwaamheid kan worden ingetrokken wanneer er fouten zijn geconstateerd.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Blijft toezicht en handhaving bij het Rijk?”
Al verschillende keren is aangetoond dat er in Groningen gesjoemeld wordt met energielabels. Pandeigenaren plakken een beter energielabel op een pand, waardoor ze een hogere huur kunnen vragen, maar de huurder wel veel geld kwijt is aan energiekosten. Rico Tjepkema van de PvdA: “Dit is goed nieuws. Begrijp ik goed dat toezicht en handhaving ook bij het Rijk blijven?” Van Niejenhuis: “Dat klopt. Er wordt nu al gewerkt met een private toezichthouder, maar die had geen sterke rol. Er is onder andere vanuit onze gemeente aangedrongen op het aanstellen van een publieke toezichthouder. En daar wordt nu op ingezet.”