Werkzaamheden kade Borgsloot bij Meerstad gestart

nieuws
Borgsloot

De werkzaamheden aan kade van de Borgsloot langs de Hoofdweg bij Meerstad zijn begonnen.

De kade langs de westzijde voldoet niet meer aan alle eisen voor de veiligheid. Waterschap Hunze en Aa’s heeft daarom besloten de dijk te versterken.

De kade is belangrijk voor het goed functioneren van het watersysteem. Het gaat om de regionale waterkering vanaf gemaal De Borg langs de Borgsloot tot aan de Driebondsweg bij de viskraam. Het traject is 1,6 kilometer lang.

Het Waterschap zorgt er ook voor dat het nieuwe wandelpad aantrekkelijker wordt, door het gebruik van kruidenmengsels. De versterking van de kade kost in totaal ruim 4,6 miljoen euro.