Vernieuwing van winkelcentrum Paddepoel

Al jarenlang wordt er gedacht hoe het winkelcentrum en directe omgeving aan te pakken. De gemeente, MWPO en Rijnboutt werken hard aan een stedenbouwkundige visie voor Paddepoel. Deze hopen ze in de komende maanden af te hebben.

Het idee is om meer winkelruimte te creëren, nieuwe woningen bovenop het centrum te bouwen en meer ontmoetingsplaatsen in te richten voor meer plezier en groen.

In 2015 begon co-creatie tussen de gemeente, ondernemers en bewoners. Deze partijen vormen een LAB voor het creeëren van een “Kloppend Hart Paddepoel.” Dit Kloppend Hart is een verbetering van het winkelcentrum dat al in de jaren zestig werd gebouwd.

Derk den Boer is medeoprichter van het Lab en spreekt over de plannen: “Tegenwoordig wordt vanuit de stedenbouw dit soort plekken gezien als een soort sociale ontmoetingsplaatsen. Daar mag natuurlijk gewinkeld worden, maar het gaat er vooral om dat je elkaar kan treffen, dat je plezier kan hebben voor alle leeftijden.”

Zo wordt er gedacht aan een extra supermarkt, meer horeca, en een sportcentrum. Ook heeft MWPO een plan gemaakt voor drie woontorens, maar dit voorstel moet nog door verschillende partijen beoordeeld worden.

Na al deze jaren is er nog weinig van de vernieuwing te zien. Onderlinge onenigheid en de coronacrisis maakten het proces moeilijker. Nu wordt eindelijk over een aantal weken bekend gemaakt hoe het verder gaat met de plannen rond het winkelcentrum.