Verkiezingsuitslag en formatie maken gemeente terughoudend met investeringen in ‘bed-bad-brood’ opvang

nieuws

De onzekerheid over het voortbestaan van de bed-bad-brood opvang, met het oog op de komst van een nieuw kabinet, heeft het gemeentebestuur doen besluiten om voorlopig terughoudend te zijn met investeringen.

De uitslag van de verkiezingen en de lopende formatie maken dat er nu geen zekerheid is over de toekomst van de pilot met opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die officieel de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) heet.  In Groningen wordt de opvang uitgevoerd door stichting Inlia aan de Helsinkistraat.

Na de val van het kabinet Rutte liet staatssecretaris Eric van der Burg al snel weten dat er dit jaar geen geld zou komen voor de opvang. Van den Burg krabbelde een dag later terug. Maar volgens het gemeentebestuur maken de verkiezingsuitslag en de lopende formatie de toekomst van de opvang ongewis.

De pilot-gemeenten blijven de LVV voorlopig wel ontwikkelen in lijn met het coalitieakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet. “Voor 2024 verwachten we dan ook voldoende budget te hebben voor de kosten van de LVV en het financieren van de ontwikkelingen”, aldus het gemeentebestuur. Volgens het college worden er dan ook twee nieuwe personeelsleden aangetrokken voor het begeleiden van de uitgeprocedeerden naar terugkeer.

Maar grote nieuwe investeringen zitten er niet in, stelt het gemeentebestuur: “Doordat de toekomst van de LVV na 2024 ongewis is, verkennen we nu diverse scenario’s om de risico’s voor de doelgroep, onze ketenpartners en de gemeente te verkleinen. Zo zijn we terughoudend met het doen van nieuwe (structurele) investeringen en reserveren we eventuele overschotten op de budgetten (..) om eventuele financiële tegenvallers in de toekomst te kunnen slechten.”