Petitie vraagt RUG zich uit te spreken tegen ‘educide’ in Gaza

nieuws
foto: Bob de Vries

De Rijksuniversiteit Groningen moet zich uitspreken tegen de ‘educide’ in Gaza. De Ukrant meldt dat medewerkers van de RUG dit per brief hebben gevraagd aan het college van bestuur.

Met ‘educide’ bedoelen de opstellers de vernietiging van het onderwijssysteem in Gaza, als gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas. De petitie is opgesteld door twee RUG-docenten. Inmiddels hebben zo’n tachtig medewerkers van tien faculteiten getekend.

De ondertekenaars eisen dat de RUG de vernietiging van het onderwijssysteem veroordeelt, dat er geld wordt vrijgemaakt om Palestijnse studenten aan de RUG te steunen en dat de universiteit haar banden met Israëlische organisaties herziet. Ook moet er een werkgroep over educide worden opgezet en moet de universiteit oproepen tot een permanent staakt-het-vuren.

‘Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons instituut, zijn we ervan overtuigd dat de Rijksuniversiteit Groningen een rol van betekenis kan spelen en met concrete acties een aanzienlijk verschil kan maken’, aldus de tekst in de brief. Onder de ondertekenaars bevinden zich docenten, emeritus hoogleraren en gastdocenten. Hun namen worden echter niet bekendgemaakt, om ze te beschermen tegen mogelijke negatieve reacties.

Alle zes universiteiten in Gaza zijn door de oorlog beschadigd geraakt of compleet verwoest. Ook zijn er in de afgelopen vijf maanden 95 hoogleraren, universitair docenten en universiteitsbestuurders omgekomen, naast veel andere leraren en studenten, aldus de mensenrechtenorganisatie Euro-Med Monitor in Geneve.

‘We beseffen dat het een delicate kwestie kan zijn om politieke uitspraken te doen, maar de universiteit moet boven alles objectief zijn, naar de feiten kijken en de rapporten en bevindingen van internationale instituten zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties serieus nemen’, staat verder in de brief.