Noorderzijlvest wil jongeren betrekken bij toekomst van water

Waterschap Noorderzijlvest begint een jongerenpanel. Het waterschap is op zoek naar twaalf jongeren tussen de 16 en 24 jaar om mee te denken over de toekomst van water.

Noorderzijlvest begint het panel, omdat de keuzes die nu worden gemaakt impact hebben op de volgende generaties. In het ideale geval nemen twaalf jongeren in de leeftijdsgroep 16 – 24 jaar, met verschillende leeftijden en verschillende achtergronden, deel aan het jongerenpanel.

“Het Jongerenpanel geeft een stem aan de toekomst”, aldus Roeland van der Schaaf, dijkgraaf van Noorderzijlvest. “Een paar keer per jaar geeft het jongerenpanel het waterschap en ons bestuur advies. Dit gaat over zaken die een relatie hebben met klimaat, water en de kwaliteit van de leefomgeving. Wij hopen dat jongeren voornamelijk kijken vanuit het perspectief: houdt het waterschap wel genoeg rekening met de gevolgen voor de toekomst? Jongeren hoeven echt niet alles te weten, wij nemen de jongeren mee in de onderwerpen en zorgen voor genoeg inhoudelijke informatie.”

Wie meedoet, krijgt een financiële vergoeding per opdracht. Ook bouwen jongeren een netwerk op en krijgen ze workshops aangeboden. In deze drukke periodes mogen jongeren eenmalig een opdracht overslaan.

Noorderzijlvest is een wervingscampagne gestart. Bij minimaal zes geschikte jongeren gaat het waterschap over tot installatie van het jongerenpanel. Het waterschap hoopt in september een eerste opdracht aan het panel te kunnen voorleggen.