Martini Ziekenhuis start polikliniek voor werkgerelateerde longaandoeningen

nieuws
Foto: Tjerk Hylkema (links) en Henk Kramer

Het Martini Ziekenhuis is onlangs begonnen met een polikliniek voor werkgerelateerde longaandoeningen. Het doel daarvan is preventie, behandeling en vermindering van klachten, maar ook het stimuleren van herkenning en erkenning.

Stoflongen, bakkersastma of de duivenmelkersziekte. Miljoenen werknemers in Nederland werken dagelijks met potentieel gevaarlijke stoffen en kunnen, als gevolg hiervan, een werkgerelateerde longaandoening krijgen.

De polikliniek heeft over aanloop niet te klagen: “We zien nog maar het topje van de ijsberg,” zegt longarts in opleiding Tjerk Hylkema. Hij noemt voorbeelden: COPD door je werk als lasser met gevaarlijke gassen en dampen. Silicose, een vorm van stoflongen, door je werk als sloper in de bouw. Een lerares die veel last krijgt van haar astma door schimmels in haar klaslokaal. Werkgerelateerde longaandoeningen zijn veroorzaakt of verergeren door stoffen waarmee mensen tijdens hun werk in contact komen. Vaak zijn ze zich niet bewust van de risico’s. De longfunctie gaat geleidelijk achteruit, wat mensen meestal pas na jaren in de gaten hebben.

Soms zijn de klachten onomkeerbaar. Hylkema: “In dat geval zoeken we naar de meest passende behandeling. We assisteren bij het regelen van een meting van schadelijke stoffen op de werkplek, om te achterhalen welke stof klachten veroorzaakt. Ook kunnen we een advies opstellen voor de werkgever. Dit doen we samen met een team van bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten van buiten het ziekenhuis. Soms maken we een eerste inschatting of de patiënt in aanmerking komt voor een erkenning vanuit de overheid voor allergisch beroepsastma. Kortom, er is veel meer mogelijk dan mensen denken.”

Longarts Henk Kramer: “Door werkomstandigheden te verbeteren, kunnen klachten in sommige gevallen ook verminderen of zelfs verdwijnen. Dat betekent in de meest ideale situatie dat er wordt geminderd met medicatie of dat er helemaal geen behandeling meer nodig is.”

Bewustwording en preventie kan alleen met vereende krachten. Dat is één van de redenen dat het Martini Ziekenhuis een landelijke werkgroep leidt, om meer aandacht voor deze longaandoeningen te genereren. Centra uit het hele land doen eraan mee. Het doel is ziektegevallen voorkomen, eerder te herkennen, beter te registreren in een daarvoor op te richten database én sneller te behandelen.

Patiënten uit Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel kunnen bij de polikliniek terecht. Voor behandeling is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig. De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.