Manifest roept gemeente op om werk te maken van atelierbeleid: “Het kan zo niet langer”

nieuws
Foto: Albrecht Fietz via Pixabay

Er zijn te weinig ateliers, de ateliers die er zijn zijn te duur en de wachtlijst is veel te lang. De Kunstenbond, BBK en BOK komen daarom met een manifest waarmee de gemeente wordt opgeroepen om nu echt eens serieus werk te maken van het beschermen en stimuleren van ateliers.

“De afgelopen dagen hebben al heel wat mensen het manifest ondertekend”, vertelt Wilma Vissers van de Kunstenbond. “Het gaat als een lopend vuurtje door de stad. En we hopen dat we als sector hiermee eindelijk eens duidelijkheid gaan krijgen. De afgelopen periode zijn we in gesprek geweest met raadsleden van de diverse politieke partijen en we hebben aan hen uitgelegd dat het zo niet langer kan, en dat er serieus wat moet veranderen.”

Extra ateliers realiseren
Met het manifest wordt opgeroepen om alle tijdelijke atelierruimtes permanent te maken, dat er geen atelierruimtes meer gaan verdwijnen en dat er de komende jaren gewerkt wordt om extra ateliers, woonateliers en broedplaatsen te realiseren. In Groningen staan de ateliers onder druk. “We hebben 240.000 inwoners,  waarmee Groningen de enige middelgrote stad in Noord-Nederland is. Met 62.000 studenten is de stad het noordelijk centrum voor hoger onderwijs. Met drie kunstacademies en één conservatorium zijn we de toeleveraar voor de noordelijke kunsten, waarbij we ook nog eens de thuishaven voor de podiumgezelschappen NITE en NNO zijn. Dit alles tezamen geeft Groningen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en bloei van kunst en cultuur.”

“Groningen telt 26 ateliers per 100.000 inwoners, Maastricht heeft er 166, Utrecht 161”
Toch is in vergelijking met de rest van het land het vestigingsklimaat in Groningen voor beeldende kunstenaars erg ongunstig. “Per 100.000 inwoners telt Groningen slechts 26 ateliers. In Maastricht zijn dit er 166, in Utrecht zijn er 161, Arnhem heeft 137 en Amsterdam 127. Ooit heeft Groningen vijf panden met ongeveer zestig ateliers geschonken met het idee om dit bestand in de toekomst uit te breiden. Daar is niets van terecht gekomen. En nu wordt zelfs de continuering van de schenking bedreigd. Wil Groningen zich met andere steden kunnen meten, dan zal het aantal ateliers uitgebreid moeten worden naar zeker 300 stuks. Daarmee kom je op 125 ateliers per 100.000 inwoners.”

“Kale huurprijs van 50 euro per m²”
Met 300 ateliers kom je op een oppervlakte van 10.000 m². Om ook genoeg broedplaatsen te bieden zal het totale bestand uitgebreid moeten worden naar 30.000 tot 60.000 m². “Daarbij is het ook belangrijk dat de ruimten betaalbaar zijn. Ons voorstel is ook een kale huurprijs van 50 euro per m² per jaar te rekenen. Om dit te realiseren zal de gemeente moeten gaan samenwerken met ideële beheerders, waarbij marktpartijen buiten beschouwing worden gelaten. Tijdelijke huisvesting zou alleen van toepassing moeten zijn voor starters en start ups, alsook voor kunst die gebaat is bij een tijdelijk onderkomen. Na die tijdelijke periode, van vijf jaar, moet er uitzicht zijn op een permanent onderkomen.”

Manifest ondertekenen
De bedoeling is dat het atelierbeleid later dit voorjaar besproken wordt in de gemeenteraad. Vissers: “Tijdens dat moment hopen we ook zoveel mogelijk handtekeningen te kunnen overhandigen. Mensen die ons manifest willen steunen, kunnen terecht op deze website.”