Langer asielzoekers in voormalig Philipsgebouw en in slaapboot Oude Winschoterdiep

nieuws

Het COA vangt langer asielzoekers op in het voormalige Philipsgebouw aan de Eurpaweg en in een slaapboot in het Oude Winschoterdiep bij de Antwerpenbrug. Dat is nodig, omdat de uitbreiding van de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg naar een volwaardig asielzoekerscentrum langer op zich laat wachten dan gedacht.

De opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg moet worden uitgebreid met 500 plaatsen, waardoor er 600 mensen zouden kunnen worden opgevangen in een volwaardig azc. Maar de grond is te verontreinigd en de provincie weigerde er daarom een vergunning voor af te geven. Volgens de gemeente is daar de afgelopen maanden over gesproken met de provincie en is er een advies klaar van een advocatenkantoor. Het gemeentebestuur is van plan om hier snel duidelijkheid over te geven.

Het plan was om de asielzoekers van de slaapboot en het voormalige Philipsgebouw (en COVID-vaccinatiecentrum) te verhuizen naar de nieuwe permanente opvanglocatie. Maar door de vertraging heeft de gemeente toegezegd dat de twee tijdelijke opvanglocaties een jaar langer open blijven.

Vanuit de Europaweg worden, op termijn, wel een aantal minderjarigen vluchtelingen overgeplaatst naar de speciale opvang voor AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) in HanzePlaza. Dat gebeurt pas, zo stelt de gemeente, als de rust op deze plek is teruggekeerd. Het aantal opvangplekken werd hier tijdelijk teruggeschroefd vanwege een incident. Eerder deze maand hielden agenten vier mensen aan bij de opvang na geweld. Daarbij raakte een agent gewond.

Op termijn gaan beide locaties verdwijnen. Een deel van de minderjarigen moet dan naar de Sint Petersburgweg en een nieuwe, nog te vinden locatie. Daarnaast is de gemeente bezig met het zoeken naar een nieuwe plek om Oekraïners op te vangen. De gemeente moet nog eens honderd plekken creëren voor deze vluchtelingen, omdat de opvanglocaties in de provincie erg vol zijn. Ook komen er nog eens twee plekken bij waar het COA asielzoekers kan opvangen, aldus de gemeente. Er zijn inmiddels een paar panden op de gemeentelijke radar, maar waar meldt het college nog niet.