Gesprekken tussen gemeente en Edanz lopen spaak (update)

nieuws
Foto Andor Heij. Edanz. Van Oldenbarneveltlaan. Hoogte

Het is de gemeente en Stichting Edanz niet gelukt om tot een compromis te komen over een nieuwe invulling van het oude schoolgebouw van Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan. Edanz mag tot eind volgend jaar in het pand blijven en de gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe locatie voor de afdeling Werk en Participatie in De Hoogte.

Dat maakte het gemeentebestuur woensdagmiddag bekend. Edanz en de gemeente liggen al ruim een half jaar in de clinch over de huur van het gebouw, omdat de gemeente er een wijkcentrum van wil maken. Edanz wil als hoofdhuurder in het pand blijven om er activiteiten en cursussen te houden. Edanz zou eigenlijk begin dit jaar haar biezen moeten pakken, maar kreeg vanwege formaliteiten twee jaar verlenging van haar huurcontract. De gemeente beloofde in november vorig jaar, nadat Edanz via petities en de media aandacht vroeg voor haar situatie, opnieuw te gaan praten met de stichting.

Maar al snel werd duidelijk dat het rommelde bij Edanz: er waren huurachterstanden en de onderlinge verhoudingen binnen Edanz waren slecht. Met drie nieuwe bestuursleden in het zadel bij Edanz werd er verder gebabbeld. Maar die gesprekken zijn, zo blijkt nu, op niks uitgelopen. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we het op dit moment niet eens worden over de vorm waarin we het pand in gezamenlijkheid invulling kunnen geven”, aldus het college.

Huur van gemeente voor pand gehuurd van gemeente

De belangrijkste reden: Edanz wil niet afstappen van haar plek in het pand als hoofdhuurder. Wanneer de gemeente ruimtes in het pand zou willen gebruiken, zouden deze van Edanz moeten worden gehuurd: “Dat is een constructie die we niet wenselijk vinden. Dit zou namelijk betekenen dat we ruimten zouden huren in een pand wat Edanz van ons huurt. Ook kunnen we niet akkoord gaan met de (huur-)voorwaarden die Edanz voorstelt.”

Dat betekent, zo stelt het gemeentebestuur, dat Edanz nog ruim anderhalf jaar in de oude school mag blijven zitten. Daar wil de gemeente niet op wachten en gaat voor de coaches werk & participatie op zoek naar een andere plek: “Daar gaan we ons nu vol voor inzetten. We hebben goede hoop dat we een mooie andere plek kunnen vinden.” Maar Edanz staat, zo stelt de gemeente, nog steeds open voor een wijkfunctie van het pand.

Zoeken naar andere huurders

Het gemeentebestuur laat het oude schoolgebouw van Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan nog niet helemaal los. “Voor de verdere toekomst willen we in de komende periode samen met de huidige gebruikers van het pand, de inwoners van de Hoogte en de verschillende organisaties die actief zijn in de wijk werken aan een inhoudelijk programma dat kan bijdragen aan een wijkfunctie van en voor de Hoogte. Onze insteek daarbij blijft om, naast initiatieven van bewoners, ook huurders en gebruikers te vinden die een sociaal-maatschappelijke functie hebben. Wij denken hierbij aan werk en participatie, het WIJ-team en de politie maar bijvoorbeeld ook een kringloopwinkel of buurtrestaurant.”

Update 14-03-2023 09.15 uur:

In eerste instantie werd in dit bericht vermeldt dat de gemeente nu op zoek moet naar een andere plek voor een wijkcentrum in De Hoogte. Na een telefoontje van de woordvoerder blijkt dit niet het geval. Alleen de gemeentelijke coaches voor werk & participatie krijgen een andere plek in de wijk. Wat er, na het aflopen van het huurcontract, gaat gebeuren met het gebouw is nog onduidelijk.