Gemeente gaat manifest Stop Ecocide ondertekenen: “We erkennen het als een groot probleem”

nieuws
Foto: 41330 via Pixabay

De gemeente Groningen gaat het manifest Stop Ecocide ondertekenen. Daarmee volgt Groningen de gemeente Utrecht die het manifest als eerste Nederlandse gemeente ondertekend heeft.

De oproep om het manifest te tekenen komt van de fractie van Partij voor de Dieren: “Met ecocide wordt het grootschalig beschadigen van ecosystemen bedoeld”, vertelt fractievoorzitter Wesley Pechler. “Het is in onze wereld een groeiend probleem. Onder ecocide vallen onder andere ontbossing, water- en landverontreiniging en oceaan- en luchtvervuiling. De gevolgen hiervan zijn in de hele wereld al zichtbaar. De klimaat- en ecologische crises die we nu kennen zijn het gevolg van dit soort schadelijke industriële activiteiten die jarenlang ongestoord konden plaatsvinden. Ondanks dat de meeste risico’s al decennia bekend zijn bij deze bedrijven, worden de praktijken toch voortgezet. Utrecht heeft als eerste stad in Nederland het manifest Stop Ecocide ondertekend. Erkent de gemeente ook dat ecocide een groot probleem is en zijn wij ook bereid om het manifest te ondertekenen?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Onze gemeente leefbaar houden voor toekomstige generaties”
Wethouder Philip Broeksma neemt op deze woensdag waar voor zijn collega Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Het antwoord is ja en ja. Het College zet zich in voor de groei van natuur, biodiversiteit en duurzame ontwikkelingen. Onderdeel daarvan is een herbezinning van de relatie met natuur en dieren. Een soort rentmeesterschap waarmee we onze gemeente leefbaar willen houden voor toekomstige generaties, en waarbij we mogelijk zelf daar ook nog van kunnen profiteren. We onderschrijven dan ook de biodiversiteitscrisis. Ecocide zien we als een groot probleem en ook de negatieve effecten op lokaal en mondiaal niveau, die zien wij.”

“Manifest gaan we op 22 mei ondertekenen”
Broeksma vertelt verder: “Onlangs is in het Europees Parlement de richtlijn milieucriminaliteit goedgekeurd. Dat betekent dat onze Tweede Kamer nu aan zet is om vergelijkbare gevallen van ecocide via het strafrecht aan te gaan pakken. Dat is op route. In november is er al een wetsvoorstel ingediend waarmee het strafbaar wordt om op grote schaal ecosystemen te beschadigen. Als Groningen willen we dit manifest ondertekenen. Daarmee geven we een krachtig signaal af. We gaan dit manifest ondertekenen op 22 mei, op de Dag van de Biodiversiteit.”