Geld van rijk om vijf bibliotheken in Stad om te bouwen tot ‘bruisende huiskamers’

Bibliotheken in 163 Nederlandse plaatsen krijgen geld van het rijk om hen langer open te laten of een volwaardige bibliotheekvestiging te maken van wat nu een afhaalpunt voor boeken is. Ook de Forumbibliotheken krijgen daar geld voor, specifiek voor die in Lewenborg, Selwerd, Hoogkerk, Haren en Ten Boer.

Het gaat om de zogenoemde SPUK-gelden. Voor alle Nederlandse bibliotheken is 56 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten gebruiken het geld in de aanloop naar de nieuwe Bibliotheekwet, die in 2026 ingaat. Dan hebben de bilbliotheken een zorgplicht en moeten ze zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Hiervoor is vanaf 2025 jaarlijks ongeveer 54 miljoen euro beschikbaar.

Forum Groningen ontvangt de SPUK-gelden voor uitbreiding van de dienstverlening en verbouwing van Forumbibliotheken in Lewenborg, Selwerd, Hoogkerk, Haren en Ten Boer. Volgens Forum Groningen moeten de bibliotheken ‘bruisende huiskamers van de wijken en dorpen’ gaan worden.

“Deze unieke steun stelt ons in staat om een aanzienlijke impuls te geven aan de toegankelijkheid en functionaliteit van de bibliotheek in Groningen”, vertelt Dirk Nijdam, directeur van Forum Groningen. “We kijken ernaar uit om meer van onze filialen te kunnen aanpakken volgens het concept van Forumbibliotheek de Wijert.”