Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd: “Ik heb nooit begrepen waarom het is afgeschaft”

Het schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. In de Tweede Kamer lijkt er een politieke meerderheid te zijn om kinderen onder schooltijd zwemles te geven. Dit tot blijdschap van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen die zich hier de afgelopen jaren voor heeft ingezet.

“In 1985 werd het schoolzwemmen afgeschaft”, vertelt raadslid Yaneth Menger. “Het werd aan gemeenten en scholen overgelaten. In de afgelopen decennia is het schoolzwemmen in snel tempo verdwenen en wordt het eigenlijk nergens meer aangeboden. Ik heb dat nooit begrepen. Nederland is het waterland bij uitstek. Kijk naar onze gemeente met alle meren, plassen, sloten en kanalen die we hebben. Goed kunnen zwemmen is een prioriteit. Als je door omstandigheden te water raakt dan moet je jezelf kunnen redden.”

Schoolzwemmen
Dat is ook precies één van de redenen waarom de politiek in Den Haag het schoolzwemmen weer wil invoeren. Uit cijfers blijkt dat het aantal kinderen zonder zwemdiploma toeneemt. Met name kinderen uit gezinnen met weinig geld, of met een migratieachtergrond, hebben geen zwemdiploma. Het herinvoeren gaat de overheid 129 tot 212 miljoen euro kosten.

“Je ontlast de ouders”
Menger vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt: “Als je het vanuit school organiseert ontzie je ouders die er niet de financiële mogelijkheden voor hebben. Het volgen van particuliere zwemlessen is duur, laat staan als je dit voor meerdere kinderen in een gezin moet bekostigen. Daarnaast ontlast je de ouders. Door het onder schooltijd aan te bieden belast je niet de ouders.”

“Zo snel mogelijk regelen”
Maar de belangrijkste reden voor Stadspartij 100% voor Groningen is de veiligheid: “Als fractie hebben we hier de afgelopen jaren verschillende keren aandacht voor gevraagd. We hebben te vaak gehoord dat er kinderen in de problemen komen doordat ze niet, of niet voldoende goed, kunnen zwemmen. En het levert ook andere voordelen op. Door kinderen verplicht zwemles te geven ontstaan er bezoekersstromen in de richting van zwembaden waarmee je hun voortbestaan veilig stelt. Natuurlijk is het belangrijk dat je gaat investeren in de opleidingen van zweminstructeurs. Dus wat mij betreft gaan we dit zo snel mogelijk regelen.”