Rookgordijn trekt op in Ten Boer bij actie voor gedupeerden gaswinning

De Groninger Bodem Beweging, oud-nachtburgemeester Chris Garrit en SP-Kamerlid Sandra Beckerman voerden rond het vrijdagmiddaguur actie in Ten Boer, samen met gedupeerden van de gaswinning in Groningen. In de Wedmanstraat stond een optrekkend rookgordijn symbool voor gedupeerden die, een jaar na de parlementaire enquête Groningen, nog onveranderd in de gaswinningsellende zitten.

Voor de actie werd een grote rookmachine in de straat geplaatst. De organisatoren willen met de actie laten zien dat, nu de parlementaire enquête en de aangekondigde kabinetsmaatregelen langer geleden zijn, de problemen voor Groningers mogelijk op de achtergrond gaan raken.

“Na alle mooie beloftes en miljarden lijkt het soms alsof het allemaal goed komt”, stellen de organisatoren. “Maar voor veel gedupeerden is dat nog niet het geval”.

Schrijnende ongelijkheid in buurten en dorpen, vertragingen bij de versterkingsoperatie en lang wachtende ondernemers, monumenteigenaren en boeren zijn nog steeds aan de orde van de dag, stellen de organisatoren: “De locatie van de actie symboliseert deze tragiek, de bewoners zitten in grote onzekerheid, bewoners van vergelijkbare woningen zitten in verschillende regelingen en krijgen verschillende adviezen.”

Actie in Ten Boer aanleiding voor gesprek

Twee weken na de actie wordt in EM2 een bijeenkomst gehouden voor gedupeerde Groningers, Drenten en Friezen. Daar willen de drie organisatoren praten over de stand van zaken en manieren om de gemaakte kabinetsbeloftes waarheid te laten worden. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.00 welkom in EM2 (Suikerlaan 6). De avond start om 19.30.