Raad wil arbeidsmarkt vanaf eerste dag openstellen voor vluchtelingen en statushouders

nieuws
Foto: Jon Kline via Pixabay

Vluchtelingen en statushouders moeten vanaf de eerste dag dat ze in Groningen zijn kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Een initiatiefvoorstel, onder aanvoering van D66, werd afgelopen week door een ruimte meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.

“Het is belangrijk dat we asielzoekers en statushouders perspectief bieden en dat we de stilstand voor deze mensen doorbreken”, betoogt D66-raadslid Maria Martinez Doubiani. “Het integreren van deze groep mensen in onze samenleving is een gedeeld belang en een gedeelde verantwoordelijkheid. Door ze snel kansen te geven op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stages kunnen ze beginnen met het opbouwen van een nieuw leven, en wordt het integratieproces versneld.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Denken in kansen en mogelijkheden”
Vorig jaar besliste de Raad van State dat asielzoekers langer dan 24 weken mogen werken. “Dat is een uitspraak waar wij al heel blij van werden. Maar er zijn meer drempels om aan het werk te kunnen komen. Ons initiatiefvoorstel richt zich om juist deze obstakels weg te nemen, waarbij men vanaf de eerste dag aan de slag kan.” Het initiatiefvoorstel bestaat uit drie voorstellen. Behalve het verbreden van de toegang tot de arbeidsmarkt, willen de partijen dat het voor statushouders en asielzoekers makkelijker wordt om in het onderwijs en de zorg aan de slag te gaan. “Juist vanuit deze sectoren is er een grote vraag naar nieuw personeel. Door talenten van nieuwkomers te koppelen aan de vraag, denken we in kansen en mogelijkheden.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Waarom is het alleen mogelijk voor Oekraïners?”
Mirte Goodijk van Student & Stad is enthousiast: “De reden voor dit voorstel is minder leuk. Dat is namelijk de oorlog in Oekraïne. De afgelopen twee jaar zijn veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Zij kunnen mee doen op onze arbeidsmarkt, en vanaf dag één is dit een groot succes. Maar waarom maken we dit alleen mogelijk voor Oekraïners? Waarom ook niet voor Syriërs en mensen uit Afghanistan? Dat is onuitlegbaar.”

Jurrie Huisman (SP): “Taal is wel heel belangrijk als je deze mensen aan het werk zet in de zorg en onderwijs”
Toch zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld bij de VVD. Elisabeth Akkerman: “Als asielzoekers snel aan het werk kunnen, welke invloed heeft dit dan op hun asielaanvraag? Het is belangrijk dat we daar scherp op blijven.” Kelly Blauw van de PVV: “Voor ons is dit heel dubbel. We willen graag dat mensen snel aan het werk kunnen. Maar als je asielzoekers aan het werk zet, dan is de kans groter dat ze mogen blijven. Daar is mijn partij op tegen.” Jurrie Huisman van de SP: “Als je deze mensen laat participeren in de zorg en het onderwijs, dan is taal wel heel belangrijk. Daar maken wij ons wel zorgen over.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Of iemand mag blijven heeft te maken met waar iemand vandaan komt”
Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) ziet vooral de voordelen. Het gemeentebestuur geeft dan ook een positief advies. Molema: “De VVD vraagt of wij alert willen zijn of het werken ook invloed heeft op de asielaanvraag. Dat gaan wij niet doen. Dat is een taak van de IND. Zij beoordelen asielaanvragen. En datzelfde zeg ik ook tegen de PVV. Ik denk dat het ook niet met werk te maken heeft, maar vooral met waar iemand vandaan komt. Komt iemand uit een veilig land? Of komt iemand uit een onveilig gebied?”

Taal
Op het gebied van taal denkt Molema dat dit voorstel juist bij kan dragen. De afgelopen jaren is er landelijk namelijk verschillende keren geswitched. Was het spreken van de Nederlandse taal eerst verplicht, later werd het vrijwillig en daarna werd het een eigen verantwoordelijkheid. Door mensen op te nemen in arbeidsprocessen versnelt het proces van het leren van de taal.

Van de 44 raadsleden stemmen er 43 voor. Alleen de PVV stemt tegen het voorstel.