Raad van State fluit gemeente terug bij rol appartementencomplex Van Heemskerckstraat

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De kans is aanwezig dat er toch een complex met huurappartementen gebouwd kan worden aan de Van Heemskerckstraat. De Raad van State stelde woensdagmiddag de initiatiefnemer van de plannen in het gelijk.

Het gaat om een terrein achter het Alfa-college. Daar staan nu vervallen garageboxen en bedrijfsruimtes. Oud-Groninger en projectontwikkelaar Gert Jan Munneke vroeg een bouwvergunning aan om op het terrein 26 huurappartementen te bouwen. In januari 2019 ging de gemeente akkoord, maar nadat er vanuit de buurt bezwaren kwamen werd de vergunning ingetrokken. Munneke liet het daar niet bij zitten en stapte naar de Raad van State, die hem woensdag in het gelijk stelde.

Bouwgrens
Het gemeentebestuur droeg als verdediging aan dat de vergunning was ingetrokken omdat het project dat Munneke wil bouwen buiten het in het bestemmingsplan aangewezen bouwvlak ligt. Maar volgens de Raad van State klopt dat niet en voldoet het plan juist aan deze eisen. Ook het argument van de bouwgrens werd van tafel geveegd. De bouwgrens, of rooilijn, is de grens van een bouwvlak. In veel wijken is deze grens vastgelegd om huizen en gebouwen op dezelfde lijn te krijgen. Maar volgens de rechter speelt dat argument hier niet, omdat het om een appartementengebouw op een binnenterrein gaat. Nu de gemeente is teruggefloten moet het gemeentebestuur de bezwaren die indertijd vanuit de buurt zijn ingediend gaan behandelen.

Rik Heiner (VVD): “Op deze manier gaan we de woningnood niet oplossen”
De fractie van de VVD in de gemeenteraad liet in december nog weten, juist zulke projecten te omarmen: “Op deze manier gaan we de woningnood niet oplossen”, liet raadslid Rik Heiner weten. Op dat moment zat het project nog muurvast. “Bij dit probleem kunnen we ook niet wachten tot morgen. Laten we stappen gaan zetten voor de mensen die nog op een zolderkamer bij hun ouders wonen, starters die nog steeds in een studentenhuis zitten, en voor al die ouderen die graag kleiner willen wonen.” De vraag is wel of je met dit aantal appartementen een probleem oplost. “Alle projecten bij elkaar opgeteld gaan zorgen voor grote aantallen woonruimte. Dit is gewoon nodig, en appartementen worden betaalbaar als er voldoende aanbod is.”

Verslaggever Ruben Feiken maakte een reportage over het onderwerp: