Ook boeren in Ten Post komen nu in aanmerking voor verduurzamingssubsidie voor hun huis

nieuws
Foto: Wierden en Borgen

De subsidieregeling Energieneutraal Ten Post wordt verruimd. Het gemeentebestuur heeft besloten dat ook woonhuizen waar een agrarische onderneming is gevestigd nu onder de regeling vallen. Dat betekent dat ook zij (onder voorwaarden) in aanmerking komen voor een subsidie krijgen van maximaal 28 duizend euro.

De gemeente Groningen stelde vorig jaar 5,8 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van woningen in Ten Post die buiten de sloop- en nieuwbouwregeling vallen. In het dorp wordt, vanwege de versterking, bijna de helft van de huizen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De rest wordt verduurzaamd, om op deze manier iets te doen aan de energieongelijkheid die zou ontstaan. Vorig jaar behelsde de regeling 204 adressen. Daar komen nu dus de woonhuizen van boeren bij. Het Nationaal Programma Groningen en het Rijk betalen voor de verduurzamingssubsidie.

Daarnaast heeft het gemeentebestuur besloten om de regeling met één jaar te verlengen. De inwoners van Ten Post kunnen nu tot 1 januari 2028 een aanvraag indienen. De gemeente wil hiermee de inwoners van het dorp tegemoet komen, omdat duurzame huizen bijdragen aan de ambitie van het dorp om energieneutraal te worden.

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden om in aanmerking te komen is hier te vinden.