Kibbelende docenten tijdens tentamen, studenten mogen her doen

nieuws
Foto: F1 Digitals via Pixabay

Studenten aan de Rijksuniversiteit die tijdens de vorige tentamenperiode quantum physics 1 maakten kregen te maken met twee kibbelende docenten. Het gevolg is dat alle studenten een her hebben mogen maken, ook als ze een voldoende hadden gehaald.

In de ruimte vonden twee verschillende tentamens plaats. De Ukrant meldt dat één van de surveillerende docenten een keer of twee een mededeling moest doen over het tentamen. Toen dat klaar was bleek dat er nog een mededeling gedaan moest worden over het andere tentamen. Een andere surveillerende docent reageerde hier geïrriteerd op, en vond dat er teveel gesproken werd. Volgens studenten in de zaal was de docent erg boos.

Na een aantal minuten was de situatie weer rustig. Enkele dagen later werd er een bericht geplaatst op de digitale leeromgeving van de RUG, waarin gemeld werd dat iedereen die het tentamen had gemaakt, een hertentamen aan kon vragen. Of het om een goedmakertje gaat is onbekend. Een woordvoerder van de RUG bevestigt dat er zich een akkefietje heeft voorgedaan tussen twee docenten. Ook mocht iedereen een hertentamen doen, maar dit moest wel worden aangevraagd bij de examencommissie.