Instroom buitenlandse studenten wordt beperkt. GSB: ‘Het mag niet ten koste gaan van huidige buitenlandse studenten’

De veertien Nederlandse universiteiten gaan zelf maatregelen nemen om de instroom van internationale studenten te beperken. De Groninger Studentenbond is het daarmee eens, maar het mag niet ten koste gaan van de internationale studenten die nu in bijvoorbeeld Groningen studeren.

Vanaf volgend jaar moeten alle grote bacheloropleidingen ook in het Nederlands worden aangeboden en moet een deel van de Engelstalige bacheloropleidingen worden omgezet in een Nederlandstalige. Het betreft een wetsvoorstel van demissionair minister Robbert Dijkgraaf. Met deze maatregelen moet bovendien de Nederlandse taalvaardigheid vergroot worden.

‘De taalachterstand van Nederlandse studenten is groot. Dit komt doordat steeds minder studenten Nederlandstalige boeken lezen voor hun eigen genot. Daarnaast focust het vak Nederlands op de middelbare school zich veel op begrijpend lezen en daardoor verdwijnt het genot van de taal bij de studenten’, vertelt Jitske Wielers van de GSB.

De grote toestroom van internationale studenten heeft de laatste jaren bijgedragen aan overvolle collegezalen, een hoge werkdruk voor docenten en extra druk op de oververhitte kamermarkt. Dit jaar komt 31 procent van de eerstejaars uit het buitenland.

“Dit zijn veelbelovende plannen in de goede richting”, zegt Demi Janssen, voorzitter van het ISO. “Alleen de uitwerking ervan kost tijd. En die tijd dringt juist, want collegezalen zitten overvol, opleidingen kunnen niet meer alle studenten een plek garanderen en een studentenkamer vinden lijkt wel een loterij.”

Janssen vindt dan ook dat het wetsvoorstel van Dijkgraaf zorgvuldig en snel behandeld moet worden. De politiek moet universiteiten daarvoor de broodnodige handvatten bieden om werk te maken van deze plannen.