GroenLinks wil maatregelen tegen hotel aan Hoornsemeer: ‘Duurzame en natuurinclusieve plannen aan de kant geschoven’

nieuws
Op het dak van het hotel aan de Laan Corpus Den Hoorn is alvast een nieuw logo geplaatst - Foto: Flonk Hotels

Hotel Flonk heeft de gestelde milieu- en omgevingsvoorwaarden meermaals aan haar laars gelapt bij de uitbreiding van haar terrassen en de bouw van aanlegsteigers, een paviljoen en een nieuw eiland aan het Hoornsemeer. Dat stelt de fractie van GroenLinks, op basis van een onderzoek door omwonenden. De partij vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom er nooit is ingegrepen.

‘Volgens de fractie van GroenLinks blijkt uit onderzoek van omwonenden, gebaseerd op diverse overheidsstukken (Woo) en gesprekken, dat het hotel de voorwaarden voor een vergunning voor het uitbreiden van haar terrassen, niet volledig heeft nageleefd.

Het hotel (toen nog het Hampshire Hotel) wilde al sinds 2011 aanlegsteigers, een paviljoen, een groter terras en een extra eiland aanleggen. Omwonenden streden sindsdien tegen de grootschalige uitbreiding, omdat ze bang waren voor overlast en verstoring van de rust.  Samen met raadsfracties werd er een (gedeeltelijk) stokje gestoken bij de uitbreidingsplannen, die tussen 2014 en 2019 werden aangepast met ecologische maatregelen. Tussen 2014 en 2016 werd er nog verschillende keren geprocedeerd tegen de uitbreidingsplannen, tot de Raad van State aan toe. Het hotel begon in 2018 met de eerste werkzaamheden en een jaar later met de aanleg van de uitbreiding van het Hoornsemeer bij het hotel, zodat er boten kunnen aanleggen.

‘Voorwaarden aan de laars gelapt, gemeente greep niet in’

Nu blijkt, zo stelt GroenLinks op basis van het onderzoek, dat de gestelde voorwaarden voor de bouwplanen al snel aan de kant zijn geschoven door het hotel. Flonk stortte onder andere (zonder toestemming, zo stelt het raadslid) slib om een nieuw eiland aan te leggen. En dat heeft nu al duidelijke gevolgen: “Ecologen constateren inmiddels dat dit heeft geleid tot verruiging en dat de gevolgen niet zomaar op te lossen zijn. Er worden in 2020 tekorten gerapporteerd aan de aanlegsteiger, steenbestorting, de faunaduiker, afscheiding met aardenwal en de oeverzwaluwwand.”

De gemeente zou hier op zijn geattendeerd, maar volgens GroenLinks niks hebben gedaan. Het hotel zou ook onterecht bomen hebben gekapt tijdens de bouwoperatie. Ook toen trokken omwonenden aan de bel. Dit keer bond het hotel in en plantte nieuwe bomen aan, maar deze ‘sprietjes’ zijn inmiddels dood. De gemeente wist, zo stelt het onderzoek, ook van begraven kabels en plastic op het aangelegde eiland. Maar opnieuw volgde er geen actie.

‘Hoe kon het zo fout gaan?

“Hotel Flonk houdt zich niet aan de voorwaarden die aan de vergunning zijn gesteld”, stelt de GroenLinks raadsfractie. De partij vraagt zich af wie er verantwoordelijk was voor het controleren van het hotel en hoe het zo fout heeft kunnen gaan bij de handhaving van de voorwaarden. Ook vraagt GroenLinks het college om nu wel in te grijpen. “Hoe zorgen we ervoor dat het hotel vanaf nu rekening gaat houden met de waardevolle natuur om zich heen?”, besluit de GroenLinks-fractie.