‘Fietsers en voetgangers over rijstrook busbaanbrug beste alternatief tijdens herbouw Gerrit Krolbrug’

nieuws
Foto: Gemeente Groningen (via X)

Wanneer de Gerrit Krolbrug over een aantal jaar wordt herbouwd, is fietsen en lopen over een rijstrook van de busbaanbrug het beste alternatief voor de eerder dit jaar geopende hellingbanen. Dat concludeert verkeersadviesbureau Roelofs in een onderzoek naar het beperken van verkeershinder bij de bouw van de nieuwe brug.

Het onderzoeksbureau legde verschillende alternatieven voor de huidige hellingbanen bij de in 2021 aangevaren Gerrit Krolbrug. De hellingbanen gaan verdwijnen, wanneer Rijkswaterstaat begint met de vervanging van de overgang van het Van Starkenborgkanaal. Fietsers zouden, zonder een alternatieve plek om over te steken, om moeten fietsen via de Oostersluisbrug.

Daarom kijken de twee overheden naar de busbaanbrug voor alternatieven voor fietsers en voetgangers. Als het aan Roelofs ligt, worden er hellingbanen gebouwd aan weerskanten van de busbaanbrug (net als bij de huidige Gerrit Krolbrug) en wordt een halve rijstrook voor bussen opgeheven. Hier zou dan een fiets/voetpad kunnen worden aangelegd, zodat deze weggebruikers het kanaal over kunnen steken totdat de nieuwe Gerrit Krolbrug klaar is.

Maar of deze oplossing er gaat komen, is nog niet duidelijk. Het openbaar vervoer moet niet te veel hinder gaan ondervinden van de halve rijbaanafzetting. Daardoor zouden bussen elkaar, over een lengte van 120 meter, niet kunnen passeren. Een dynamisch verkeerssysteem met stoplichten. moet soelaas bieden, waardoor bussen alleen hoeven te stoppen en wachten wanneer er een tegenligger aankomt.

Volgens de bewonersorganisatie van De Hunze van Starkenborgh steunen de gemeente en Rijkswaterstaat de uitkomsten in het onderzoek. Het plan voor het gebruik van de busbaanbrug wordt nu verder onderzocht. Het onderzoek en het advies is voorgelegd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De nieuwe Gerrit Krolbrug moet in 2029 klaar zijn.