College ziet niks in kleine kerncentrale in Groningen: ‘Niet hernieuwbaar, kernafval en verboden in Groningen’

nieuws
Een impressie van een SML - Bron: Rolls Royce

Het gemeentebestuur ziet niks in een onderzoek naar de plaatsing van een kleine kernreactor in Groningen. Kernenergie is niet hernieuwbaar, het afval is een probleem en, ook al zou het college er toch één toestaan in de gemeente: het mag niet.

Het college reageert daarmee op een verzoek van de VVD-fractie in de gemeenteraad. Begin deze maand vroeg de partij aan het college onderzoek te doen naar de plaatsing van een kleine kerncentrale, een zogenaamde ‘Small Modular Reactor’ (SMR). De fractie zag de bouw van zo’n centrale in Groningen als een mogelijke oplossing voor het overvolle Groningse stroomnet en als goede, CO2-arme energiebron.

Maar het college schoot het plan direct af. Het (demissionaire) kabinet schoot de bouw van een nieuwe kerncentrale in Groningen in 2021 af, waardoor ook de provincie nu geen toestemming kan geven voor de bouw. Ook is de SMR, zo stelt het college, een ‘conventionele kerncentrale’. Dat betekent dat dit soort centrales volgens de Nederlandse Kernenergiewet nu niet in stedelijk gebied gebouwd mogen worden.

Ook al had het gemogen, dan ziet het college ook zelf geen heil in een kleine kerncentrale in Groningen. Kerncentrales leveren, zo stelt het college, geen hernieuwbare energie en dragen daardoor (via het kernafval) niet bij aan duurzaamheid in de energieproductie. Ook is het volgens het gemeentebestuur geen oplossing voor het overvolle stroomnet, in tegenstelling tot zon- en windenergie: “SMRs kunnen dusdanig veel elektriciteit produceren dat deze alsnog getransporteerd moet worden naar omliggende gebieden of naar het hoofdnet. Het is dan ook zeer de vraag of een SMR bijdraagt aan de oplossing van lokale netcongestie of dat deze de lokale netcongestieproblematiek juist versterkt.”