Uitspraak in zaak Westerwolde tegen COA op 23 januari

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De rechtbank in Groningen doet op 23 januari uitspraak in de zaak die de gemeente Westerwolde heeft aangespannen tegen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Westerwolde eist van het COA dat het zich aan de afspraak houdt van maximaal 2000 asielzoekers in de opvanglocatie in Ter Apel. Sinds november verblijven daar structureel honderden mensen te veel. Als het COA zich niet houdt aan het aantal van 2000 asielzoekers dat in 2010 is afgesproken in een bestuursovereenkomst, eist de gemeente Westerwolde een dwangsom van 25.000 euro per dag.

Westerwolde wordt gesteund door de negen andere Groningse gemeenten en commissaris van de koning René Paas. Dat deden ze in een brief aan de demissionaire bewindslieden Yeşilgöz en Van der Burg. De situatie in het opvangcentrum is kritiek, onder meer op gebied van hygiëne en fysieke onveiligheid. De Inspectie Justitie en Veiligheid trok enkele weken eerder dezelfde conclusie. Ook omwonenden en ondernemers zeggen veel overlast te ondervinden.

Het COA stelt nauwelijks invloed op de situatie te hebben: er blijven maar asielzoekers naar Ter Apel komen, de wachttijden zijn lang en statushouders kunnen nauwelijks een woning krijgen, zodat ze veel te lang in de opvang moeten blijven. De Eerste Kamer behandelt volgende week de spreidingswet. Die wet kan gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen. De uitkomst van dat debat is onzeker.