Theekoepeltje Sterrebos in de steigers

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

De renovatiewerkzaamheden van het Theekoepeltje Sterrebos aan de Hereweg zijn gestart. Sinds afgelopen week staat het gebouw in de steigers.

Het gebouw heeft niet altijd op de huidige locatie gestaan. De tuinkoepel werd gebouwd in 1818. In dat jaar kocht Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz een stuk grond direct naast het Sterrebos. De Ranitz was hoofdontvanger van indirecte belastingen in Groningen en Drenthe. Dat betekende dat hij van alle mensen de indirecte belastingen zoals accijnzen verzamelde en dat gaf aan de ontvanger-generaal. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de rand van het Sterrebos. Op deze plek liet hij een grote tuin aanleggen. Onderdeel van deze tuin was ook de koepel. De tuinkoepel diende waarschijnlijk als zomerhuis waar gasten konden worden ontvangen.

Afgebroken en herbouwd
De Ranitz overleed in 1916. In 1927 gaf de gemeente een vergunning om thee te kunnen schenken in de koepel. Vanaf 1939 is het in gebruik als atelier. Kunstenaar Siep van den Berg huurt het gebouw. Ook wanneer hij naar Amsterdam vertrekt, blijft de koepel als atelier in gebruik. In 1956 dreigt het gebouw te verdwijnen. Vanwege de plannen voor de aanleg van de zuidelijke ringweg zou de koepel gesloopt moeten worden. Dat wordt echter voorkomen. In 1963 wordt het gebouw afgebroken, om in 1964 herbouwd te worden op de huidige plek aan de Hereweg. Een operatie die indertijd 40.000 gulden kostte. Momenteel is het gebouw in bezit van de gemeente Groningen.

‘Bijzondere plek aan de rand van het Zuiderplantsoen’
Vanwege het ombouwen van de vernieuwde zuidelijke ringweg wordt ook het Sterrebos in ere hersteld. Daarbij wordt ook het theehuis gerenoveerd. Dat was ook nodig, omdat het gebouw enigszins verwaarloosd was. De koepel kan op zijn huidige plek blijven staan en heeft straks een bijzondere plek aan de rand van het Zuiderplantsoen.

Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen