Standen in Groningen zakken, maar waterschappen moeten nog een hoop water kwijt

nieuws
Foto: Hunze en Aa's

De waterstanden in de werkgebieden van Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, de twee waterschappen in onze gemeente, hebben zoals verwacht de daling ingezet. Maar van afschalen is nog geen sprake, want de waterschappen moeten nog een hoop overtollig water uit het achterland kwijt.

“De gemalen blijven doordraaien om het teveel aan water af te voeren en de peilen weer op het streefniveau te krijgen”, laat Hunze en Aa’s vrijdagmiddag weten. “Vanuit Drenthe is nog altijd een flinke aanvoer van water. Om het teveel aan water goed en snel af te voeren, blijft de keerklep bij Schouwerzijl nog dicht. De afgelopen nacht is inmiddels via de Cleveringsluizen 17 miljoen m3 gespuid op de Waddenzee.”

Noorderzijlvest heeft al wel een aantal waterwerken voor afvoer van water gesloten. De kleine zeesluis van Rijkswaterstaat hoeft niet meer mee te stromen. Ook de verbinding van het Eemskanaal met het Termunterzijldiep, waardoor gemaal Rozema water uit de Eemsboezem kon pompen, wordt vrijdag afgesloten.

Gunstige vooruitzichten

Zowel Hunze en Aa’s als Noorderzijlvest ziet de komende dagen gunstig in. Droger weer zorgt voor verder dalende waterstanden.“Hierdoor kunnen duikers blokkeren en wordt de waterafvoer belemmerd. Dringende problemen worden in het weekend verholpen. Verdere inspecties vinden ook de komende dagen plaats om de kwetsbare plaatsen te monitoren.”