Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen gebruik maken van extra ondersteuning

nieuws
Foto: StartupStockPhotos via Pixabay

Mkb-bedrijven in het aardbevingsgebied die met hun bedrijfspand in een schade- of versterkingstraject zitten, kunnen voor begeleiding en advies terecht bij twee mkb-adviseurs. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een subsidieregeling om deskundigen in te zetten.

De mkb-adviseurs gaan ondersteunen bij het administratieve proces van schade of versterking en geven advies als deze zaken invloed hebben op de bedrijfsvoering. In veel gevallen gaat het om complexe situaties waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. De adviseurs zoeken in deze situaties naar een oplossing. De begeleiding is gratis.

Daarnaast kunnen ondernemers maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor extra juridische, planologische, bedrijfskundige of psychologische kennis of ondersteuning. Deze regeling is vanaf 29 januari aan te vragen en is bijvoorbeeld te gebruiken voor een taxatie, milieutechnisch onderzoek of een planologische inpassing. Ook kan bedrijfskundig of juridisch advies bij investeringen of een overname ingewonnen worden. In totaal is dit jaar één miljoen euro beschikbaar.

De ondersteuning komt voort uit het mkb-programma dat een initiatief is van het Rijk, de provincie en de gemeenten. Het programma is gericht op ondersteuning bij schade en herstel, maar ook op toekomstperspectief. Meer informatie is te vinden op deze website.