Natuur zuidelijke deel Hunzezone aangepakt: flauwe oevers, meidoornhagen, houtwal en nieuw fietspad

nieuws
Foto: Marleen Annema

Het Groninger Landschap gaat vanaf deze maand aan de slag met natuurverbetering in het zuidelijke deel van de Hunzezone.

Het gebied tussen de Winschoterweg en de Europaweg, langs de Stainkoeln, wordt natuurvriendelijk ingericht met flauwe oevers, meidoornhagen en een houtwal. Tevens wordt het zuidelijke deel van de Hunzezone toegankelijk gemaakt met de aanleg van een fietspad. Hiermee wordt de beleving van de Hunze vergroot.

“Samen zetten we met dit project een concrete stap naar een Hunze die weer door de stad Groningen stroomt”, vertelt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap.

Het noordelijke deel van de Hunzezone, ingeklemd tussen bedrijventerreinen in Euvelgunne, is in oorspronkelijke vorm bewaard gebleven door de inzet van wijlen Thies Dijkhuis (de laatste boer van Euvelgunne). Toch zijn hier de afgelopen tijd verschillende aanpassingen gedaan, waaronder grondwerk, herstelde afrastering en verschillende publieksvoorzieningen. Het Groninger Landschap stelt dat de noordkant van de Hunzezone als inspiratie dient voor de rest.