Gemeenten en provincie op de bres voor Westerwolde voor kort geding tegen COA

nieuws
Tenten die het Rode Kruis in 2022 plaatste bij het aanmeldcentrum in Ter Apel - Foto: 112 Groningen

Zowel in Ter Apel als in de andere Groninger gemeenten is de ‘limiet bereikt’ als het gaat over de asielcrisis.

Dat schrijven negen Groninger gemeenten en de provincie in een brief aan demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg. Ook burgemeestester Koen Schuiling zette zijn handtekening onder de brief. De overheden doen hun beklag op de dag voor het kort geding tussen de gemeente Westerwolde en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

“Wij kunnen niet anders dan constateren dat de gemeente Westerwolde haar verplichtingen op basis van de bestuursovereenkomst nakomt, terwijl het COA keer op keer in gebreke blijft”, schrijven de negen gemeenten (alle Groninger gemeenten behalve Westerwolde) en het provinciebestuur in hun brief. “De Groninger gemeenten, de veiligheidsregio en de provincie staan vierkant achter de gemeente Westerwolde. Dat deden we al en dat zullen we blijven doen.”

Volgens de overheden zou het kort geding, wat woensdag dient in de rechtbank in Groningen, niet nodig moeten zijn. “Maar wij vinden dit een inmiddels begrijpelijke stap die wij ondersteunen. Het zijn hier weliswaar twee overheden die tegenover elkaar staan, maar intussen voelen ook de inwoners van de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen zich in de steek gelaten door de rest van het land. Wij kunnen in Westerwolde en Groningen niet steeds aan het onmogelijke worden gehouden. Afspraak is afspraak, ook als het gaat om het bijdragen aan de asielopvang. En laten we die op z’n minst nakomen met elkaar.”

Limiet bereikt voor Groningen: ‘situatie willens en wetens dagelijks in stand gehouden’

De gemeenten stellen daarnaast dat ze het zat zijn dat, terwijl in Groningse en een aantal andere gemeenten in het land meer wordt gedaan aan de opvang van asielzoekers dan vastgelegd met Den Haag, er nog steeds geen ‘spreidingswet’ is. “Onze inspanningen en die van andere welwillende gemeenten in het land bleken tot op heden niet genoeg. Méér was en is nodig en bij gebrek aan inzet in andere delen van het land, hebben de negen andere Groninger gemeenten de afgelopen weken wederom honderden plaatsen noodopvang geregeld om Ter Apel en Westerwolde te ontlasten, nog eens bóvenop onze afspraken in het bestuursakkoord. De limiet van onze mogelijkheden is daarmee inmiddels wel bereikt.”

De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel en het dorp zelf wordt, zo stellen de gemeenten, ‘willens en wetens dagelijks in stand wordt gehouden door het demissionaire kabinet, de landelijke volksvertegenwoordiging die elkaar in de greep houdt en de gemeenteraden in het merendeel van de gemeenten in het land.’ “De Tweede Kamer verkiezingen hebben niet bijgedragen aan een structurele oplossing voor de opvangcrisis in de asielketen. Sterker nog, de oplossing lijkt verder weg dan ooit. (..) Het ontbreekt kabinet, bewindslieden, provincies en veel gemeenten aan effectieve daden. (..) Een té groot deel van het land kijkt vooral toe en wendt het hoofd af. Binnenskamers worden in Groningen de emoties getoond, de stevige woorden gesproken, wordt de boosheid vormgegeven.”