Enige geitenhouder in gemeente vreest einde van zijn bedrijf door nieuwe regels

Egbert ter Veen is de enige ‘echte’ geitenhouder in de gemeente Groningen. Maar het voortbestaan van zijn bedrijf wordt bedreigd, aldus de veehouder. Het gemeentebestuur wil het maximumaantal toegestane geiten terugdringen, waardoor de geitenhouder vreest voor zijn bedrijf.

Het bedrijf van Ter Veen aan de Zijlvesterweg bij Dorkwerd heeft op dit moment niet de vergunningen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe regels rond het houden van geiten in de gemeente. De nieuwe regels zouden voor Ter Veen betekenen dat hij terug moet van zo’n zestig naar maximaal twintig dieren. Niet te doen, aldus de geitenhouder: “Als ik terug zou moeten naar twintig dieren, dan zou ik niet weten hoe ik alles nog rond krijg. Ik ben bang dat er dan niet veel hoop is om door te kunnen gaan als bedrijf. En dat doet wel wat met je. Als je dit zou moeten opgeven, dat is niet mis.”

‘Onderzoeken slaan niet op mijn bedrijf’

De gemeente wil haar beleid rond het houden van geiten aanscherpen, omdat onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie is tussen geitenhouderijen en longontsteking bij omwonenden. De oorzaak van dit verband is ook bij RIVM, die het onderzoek deed, onbekend. Maar volgens Ter Veen slaan de onderzoeken sowieso niet op een bedrijf als het zijne.

“Dit beleid is gebaseerd op een onderzoek van intensieve geitenhouderijen. Zij hebben soms wel vijftienhonderd dieren”, stelt Ter Veen. “Bij die intensieve veetelers komen mogelijk vaker longontstekingen voor bij mensen die wonen binnen een straal van twee kilometer. Maar er zijn geen onderzoeken gedaan bij kleine bedrijven met een aantal van vijftig melkgeiten die het jaar rond gebruik kunnen maken van grasland.”

Ter Veen is een petitie gestart om zijn bedrijf te behouden. De gemeente Groningen zou daar, zo stelt Ter Veen, eigenlijk wel oren naar moeten hebben: “Volgens mij is mijn bedrijf precies wat het college in haar coalitieakkoord voor ogen heeft qua veeteelt. Ik heb een kleinschalig bedrijf, met veel ruimte en aandacht voor onze dieren. En deze manier van boeren en lokale voedselproductie geven juist gezondheidsvoordelen.”

‘Afweging gemaakt tussen het houden van geiten en de volksgezondheid’

Dat beaamt verantwoordelijk wethouder Kirsten de Wrede in een reactie. Maar de wethouder stelt tegelijk dat het verzoek van Ter Veen niet past binnen de huidige en de voorgenomen regels: “Uiteraard hebben wij oog voor het verzoek en de argumenten van meneer Ter Veen. Ook is zijn bedrijfsvoering in overeenstemming met de activiteiten en het beleid zoals wij dat voor ogen hebben in de gemeente Groningen. Maar zijn verzoek is in strijd met het huidige bestemmingsplan en eveneens in strijd met de lijn die we in het raadsvoorstel voorleggen.”

Volgens De Wrede maakt het college, bij het nieuwe beleid rond het houden van geiten, een afweging tussen het houden van de dieren en de volksgezondheid: “ln de gemeente hechten wij waarde aan initiatieven van inwoners. Deze initiatieven hebben wij altijd af te wegen tegen het algemeen belang.”

Nieuw geitenbeleid woensdag op tafel in gemeenteraad

Ter Veen gaat komende woensdag inspreken tijdens de raadsvergadering in het Stadhuis, wanneer ook de voorgenomen nieuwe regels rond geitenhouderijen worden besproken. De Wrede laat weten dat van deze vergadering afhangt hoe de gemeente verder gaat bij de beoordeling van de situatie van Ter Veen.