Drukte in Martini Ziekenhuis na nieuwjaarsnacht: veel alcoholvergiftiging en brandwonden

Oud en nieuw is al lang achter de rug, maar bij het Martini Ziekenhuis druppelen nog steeds patiënten binnen vanwege nieuwjaarsnacht. Op sommige afdelingen is zelfs sprake van een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Op de spoedeisende hulp werden deze nieuwjaarsnacht tot 07.00 uur in totaal 25 patiënten behandeld, waarvan één persoon jonger dan vijftien jaar. Bij de jaarwisseling 2022/2023 waren dat in totaal zestien patiënten.

Van de 25 patiënten hadden elf een alcoholvergiftiging, terwijl het vorig jaar om twee personen ging. Er was dit jaar op de spoedeisende hulp ook sprake van meer agressie bij patiënten; één patiënt moest met inzet van de beveiliging uit het ziekenhuis worden verwijderd.

Brandenwondencentrum

In het Brandwondencentrum kwamen opvallend veel patiënten die als omstander door een vuurpijl waren getroffen. Brandwondenarts Stefan Doornbos: “Het was een drukke nacht. We hebben veertien patiënten behandeld, waarvan we drie hebben moeten opnemen. Wat we vooral dit jaar zagen zijn jonge kinderen, die door eigen vuurwerk of door de omgeving letsel opliepen.”

Het Martini Ziekenhuis is een van de drie brandwondencentra van Nederland en kreeg daardoor veel telefoontjes van andere ziekenhuizen. Doornbos: “Onze telefoon stond roodgloeiend. Ziekenhuizen uit ons verzorgingsgebied en uit de regio vragen om adviezen als ze zelf mensen opvangen met brandwonden. Vaak om na te vragen wat voor die patiënt de beste behandeling was.”

Het aantal patiënten ligt op deze afdeling van het Martini Ziekenhuis (vooralsnog) lager dan vorig jaar, maar die balans is volgens Doornbos pas later op te maken. “We krijgen nu nog steeds patiënten binnen met vuurwerkletsels. Pas in de loop van de maand worden de cijfers bekend.”

Vorig jaar waren er in de periode van 27 december 2022 tot 5 januari 2023 36 patiënten behandeld in het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis.