‘Vertrouwensbreuk tussen ondernemers en gemeente, ondernemersklimaat Groningen zwaar onder druk’

nieuws
Foto: ingezonden

Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen het college, de gemeenteraad en ondernemers. Dat concludeert de Stadspartij 100% Groningen op basis van signalen uit het ondernemende deel van de Groningse samenleving. Niet alleen de invoering van reclamebelasting is daar de oorzaak van, aldus de partij.

De Stadspartij 100% voor Groningen heeft dinsdag een lijst met schriftelijke vragen ingediend bij het gemeentebestuur, waarin de fractie opheldering vraagt over de relatie met ondernemers in Groningen.

Signalen in de ondernemerswereld van Groningen laten zorg en onvrede zien, aldus de Stadspartij. De invoering van reclamebelasting heeft daar deels voor gezorgd, maar volgens de fractie is er ook en gebrek aan overleg met ondernemers. Deze week nog stuurden de bedrijvenverenigingen in de gemeente een brief rond onder leden, waarin zij hun teleurstelling uiten over het college. In een reeks aan dossiers slaagt het gemeentebestuur er niet in om, samen met ondernemers, tot gedragen oplossingen te komen, concludeert de Stadspartij.

Naast de vertrouwensbreuk hekelt de Stadspartij ook de hoge lokale lasten voor bedrijven. Ook daardoor staat het ondernemersklimaat zwaar onder druk, aldus de raadsfractie: “In het licht van de grote economische uitdagingen waar de gemeente voor staat, vinden we een goede verstandhouding met ondernemers van cruciaal belang. We vragen nu om een reflectie op de relatie met ondernemend Groningen en de gezamenlijke bedrijvenverenigingen. We vragen ons af waarom het college niet in staat geweest om een vertrouwensband op te bouwen en of het college bereid is om de relatie met ondernemers te herstellen.  Het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van de lokale economie en ondernemers en bedrijven een cruciale rol spelen in het creëren van werkgelegenheid en levendigheid.”